:گفتار توان گستر 09121623463 پنج راهکار برای آموزش مسئولیت پذیری به کودکان

تکنیک هایی برای اموزش اشتراک گذاری اسباب بازی به کودکان:گفتار توان گستر09121623463

:گفتار توان گستر 09121623463 پنج راهکار برای آموزش مسئولیت پذیری به کودکان

5️⃣ به کودکان، در ازای مسئول بودن، پاداش دهید.

💧یکی از انگیزه هایی که کودک را به داشتن رفتار مناسب ترغیب می کند، به دست آوردن پاداش در ازای رفتار نیکوست.

💧انگیزه دیگر در ترغیب آنان به رفتار مناسب، تمایل به دوری جستن از تنبیه است. کودکانی که به جرم غیر مسئول بودن، همیشه تنبیه می شوند و در ازای مسئول بودن، به ندرت پاداش می گیرند، نگرشی نامتوازن نسبت به وظایف و تکالیف به دست می آورند.

💧آنان برای پرهیز از تنبیه، به رفتارهای موذیانه، انکار حقیقت، دروغ گویی یا ابراز عدم کفایت متوسل می شوند و به این نتیجه می رسند که مسئول بودن، فضیلت چندانی محسوب نمی شود.

💧والدین و بزرگسالانی که در آموزش مسئولیت به کودکان، جدی هستند، باید بدانند که چگونه از پاداش ها برای تقویت رفتار مثبت استفاده کنند.

behtarinalborz.ir

goftardarmanionline.ir

googleimage.ir

hamejaa.ir

medu-karaj.ir

siavashataee.ir

slpnews.ir

autismonline.ir

avalinkaraj.ir

behtarin-entekhab-karaj-siavashataee.ir

behtarinkaraj.ir

goftardarmanikaraj.ir

goftareravan.ir

google-map.ir

googlegame.ir

googlemovies.ir

karaj-medu.ir

kardarmanialborz.ir

kardarmanikaraj.ir

loknatclinic.ir

loknatshekan.ir

neurofeedbackalborz.ir

otalborz.ir

otkaraj.ir

pff-rhs.ir

pooyesh-dar-goftardarmani-karaj.ir

pooyesh-dar-kardarmani-karaj.ir

siavash-ataee.ir

slpkaraj.ir

slponline.ir

speech-therapy.ir

tjhvnvlhkd.ir

 

Related posts