:گفتار توان گستر 09121623463 با دانش اموزان بیش فعال چه باید کرد

تبدیل کلیشه کودکان به بازی:گفتار توان گستر 09121623463

:گفتار توان گستر 09121623463 با دانش اموزان بیش فعال چه باید کرد

کودکان بیش فعال محتمل است به حیوانات نیز صدمه بزنند.
برخی دیگر در اعمالی چون سرقت و تقلب و بطور کلی فعالیتهایی که تخلف از قوانین و مقررات محسوب میشود شرکت میکنند.

💧گرایش به امورات خلاف و پرخطر این کودکان

آچار پیچ گوشتی را درون پریز برق می‌کنند؛ اشیاء و وسایلی را که متعلق به خودشان نیست برمی‌دارند؛ گرایش بسیاری به سیگار کشیدن دارند (ته ‌سیگارها را برمی ‌دارند و علاقه به کشیدن آن‌ها دارند) و هم چنین گرایش به دروغگویی در آن‌ها بسیار بالاست و بیشتر دروغ می‌‌گویند.

بعلاوه آنها گرایش به ارتباط با کودکان و نوجوانان بزرگ‌تر از خود دارند.

بیشتر دوستانی بزرگ‌تر از خود گزینش و انتخاب می‌‌کنند و از مصاحبت با نوجوانان لذت می‌‌برند.

بسیار مایلند در صحبت‌ها و فعالیت‌های آنها شرکت کنند.

هم چنین گرایش به امورات خلاف از جمله دزدی در آن‌ها خیلی است.

به ‌نظر می‌رسد این کودکان زودتر از میزان رایج چشم و گوششان باز می‌‌شود و به کنجکاوی‌های خیلی زیاد دچار میشوند.

از نظر اجتماعی، کودکان بیش ‌فعال اثر مثبتی بر دیگران نمی‌‌گذارند و مرتب مورد انتقاد قرار می‌‌گیرند.

آن‌ها به ‌دلیل دقت پایین، بیشتر گرفتار اشتباه می‌‌شوند و انتقاد بقیه را نسبت به خود برمی‌انگیزانند.

این کودکان به جزئیات مسائل دقتی ندارند.

ولو در بازی‌ها نیز با دشواری رو به ‌رو می‌‌شوند و در رابطه خود با بچه ‌های دیگر مشکل پیدا می‌‌کنند.

بیشتر از قوانین پیروی انجام نمی‌دهند و از عهده تکالیف مدرسه و دیگر کارها و وظایف برنمی‌آیند.

کارکرد اجتماعی و تحصیلی کودک کاهش می‌‌یابد از نظر اجتماعی، کودکان بیش ‌فعال اثر مثبتی بر دیگران نمی‌‌گذارند و مرتب مورد انتقاد قرار می‌‌گیرند.

آن‌ها به ‌دلیل دقت پایین، بیشتر گرفتار اشتباه می‌‌شوند و انتقاد بقیه را نسبت به خود برمی‌انگیزانند.

این کودکان به جزئیات مسائل دقتی ندارند.
ولو در بازی‌ها نیز با دشواری رو به ‌رو می‌‌شوند و در رابطه خود با بچه ‌های دیگر مشکل پیدا می‌‌کنند.

بیشتر از قوانین پیروی انجام نمی‌دهند و از عهده تکالیف مدرسه و دیگر کارها و وظایف برنمی‌آیند.

آنها از گرفتار شدن با تکالیفی که مستلزم سعی ذهنی یکسره است، می‌پرهیزند.

بیشتر، لوازم خود را گم میکنند و گرفتار فراموشکاری‌اند.

به ‌طور افراطی حرف می‌‌زنند و قبل از تمام شدن پرسش‌ها، جواب می‌دهند.

درانتظار نوبت ماندن برایشان سخت است و بسیاری اوقات مزاحم کار دیگران می‌‌شوند.

مغز کودکان بیش فعال دیرتر کامل میشود پژوهشگران به دلیل ظهور بیش فعالی در اطفال بیش فعال مبتلا به نشانگان ADS پی بردند.

پژوهشگران انستیتو ملی سلامت، دریافتند مغز کودکان بیش فعال دیرتر از کودکان عادی و نرمال رشد میکند و کامل میشود.
پژوهشگران با یاری تکنیک‌های پیشرفته آنالیز مغز ۴۴۶ کودک مبتلا به ADS و تندرست و سالم را مورد وارسی قرار دادند. به ویژه درلایه‌های خارجی بخش جلویی مغز اطفال گرفتار به ADS یا بیش فعالی و تمرکز نداشتن رویه تکاملی کند است و حتی این قسمت خاص از مغز این کودکان پس از ۵ سال به مسیر تکاملی می‌رسد.

هم چنین، بخش جلویی مغز و در منطقه پیشانی هنگام حل مسئله و هدایت تمرکز فعالیت خیلی زیادی دارد.

behtarinalborz.ir

goftardarmanionline.ir

googleimage.ir

hamejaa.ir

medu-karaj.ir

siavashataee.ir

slpnews.ir

autismonline.ir

avalinkaraj.ir

behtarin-entekhab-karaj-siavashataee.ir

behtarinkaraj.ir

goftardarmanikaraj.ir

goftareravan.ir

google-map.ir

googlegame.ir

googlemovies.ir

karaj-medu.ir

kardarmanialborz.ir

kardarmanikaraj.ir

loknatclinic.ir

loknatshekan.ir

neurofeedbackalborz.ir

otalborz.ir

otkaraj.ir

pff-rhs.ir

pooyesh-dar-goftardarmani-karaj.ir

pooyesh-dar-kardarmani-karaj.ir

siavash-ataee.ir

slpkaraj.ir

slponline.ir

speech-therapy.ir

tjhvnvlhkd.ir

 

Related posts