چه عواملی باعث کودک آزاری میشود:گفتار توان گستر 09121623463

چه عواملی باعث کودک آزاری میشود:گفتار توان گستر 09121623463

چه عواملی باعث کودک آزاری میشود:گفتار توان گستر 09121623463

براساس پژوهشی که توسط کانون پشتیبانی از حقوق کودکان با همکار دانشگاه بهزیستی و انرژی بخشی ایران در تهران روی۵۸۵ کودک خیابانی انجام شده، نشان میدهد، که مازاد بر افزایش ۲۳ درصدی این اطفال در منطقه تجریش تهران و ۸۱ درصدی آن‌ها در میدان رسالت این شهر، ۴۸ درصد از آنها شش تا دوازده سال سن دارند.

این پژوهش هم چنین مشخص کرده است که ۱۶ درصد از این کودکان زیر ۱۶ سال سن دارند و سی درصد شان بین دوازده تا هجده سال سن دارند.

داده‌های این پژوهش بیانگر آن است که ۵۴ درصد از کودکان کار، تنها درتهران درآمد ماهانه خود را که حاصل شش تا ۱۰ ساعت کار سخت هر روزه است، صرف خانواده میکنند.

فقر اقتصادی، بی عدالتی اجتماعی، بیکاری، فاصله طبقاتی زیاد و درآمد اندک خانواده در ایران از بااهمیت‌ترین عللی است که منتج بوجود آمدن پدیده کودکان خیابانی و کار اجباری آنها میشود.

البته این عامل، عاملی است که اکثرکشورهایی که به شیوه جدی گرفتار کودک آزاری هستند، جاری است.

بنا به گزارشی، خیلی از پدر و مادرها یمنی برای امرار معاش خود ناچارند طفل خود را به دست قاچاقچیان بسپارند.

بر طبق گزارش‌ها، از دهه ۹۰ مقارن با نخستین درگیری در خلیج فارس که کارگران یمنی از عربستان به کشورشان رانده شدند، آمار قاچاق کودکان یمنی به این سرزمین و کشور بالاتر رفته است.

«به علت فقر زیاد و بیکاری، خانواده‌های یمنی کودکانشان را بدست قاچاقچی‌ها می‌سپارند و متأسفانه این کار غیر انسانی را با رضایت کامل انجام میدهند. بخش زیادی از خانواده‌ها از مسیر کودک دور از وطنشان امرار معاش میکنند.

در آمد کودکان از راه هایی چون گدایی، نقل و انتقال مواد روانگردان و یا انجام امورات بسیار سخت تأمین می‌شود»
بنا به اظهارات الرحمان، بزرگ‌ترین هراس هر خانواده اخراج فرزندشان از عربستان و بنابراین قطع درآمد خانواده است.

وزارت امور اجتماعی اعلام کرد، که این کودکان از مسیر قاچاقچیان، گاردهای مرزی و مأمورین عربستان مورد سود جویی و اعمال خشونت قرار میگیرند.
آن‌ها زیر فشار خشونت، گشنگی و سوء استفاده جنسی هستند.

 

behtarinalborz.ir

goftardarmanionline.ir

googleimage.ir

hamejaa.ir

medu-karaj.ir

siavashataee.ir

slpnews.ir

autismonline.ir

avalinkaraj.ir

behtarin-entekhab-karaj-siavashataee.ir

behtarinkaraj.ir

goftardarmanikaraj.ir

goftareravan.ir

google-map.ir

googlegame.ir

googlemovies.ir

karaj-medu.ir

kardarmanialborz.ir

kardarmanikaraj.ir

loknatclinic.ir

loknatshekan.ir

neurofeedbackalborz.ir

otalborz.ir

otkaraj.ir

pff-rhs.ir

pooyesh-dar-goftardarmani-karaj.ir

pooyesh-dar-kardarmani-karaj.ir

siavash-ataee.ir

slpkaraj.ir

slponline.ir

speech-therapy.ir

tjhvnvlhkd.ir

 

Related posts