پایگاه چهارم شهری اورژانس ۱۱۵ جهرم افتتاح شد


درمان / اورژانس ۱۱۵

پایگاه چهارم شهری اورژانس ۱۱۵ جهرم افتتاح شد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، امروز چهارشنبه چهارم خرداد ماه ۱۴۰۱، پایگاه شهری شماره ۴ اورژانس ۱۱۵ جهرم، کار خود را آغاز کرد.

Source linkSource link

Related posts