همه چیز در باره رابطه پدر و فرزند:گفتار توان گستر 09121623463

همه چیز در باره رابطه پدر و فرزند:گفتار توان گستر 09121623463

لورا واکر می‌گوید: تحقیقات ما مشخص کرده که پدرانی که به فرزندانشان بیشتر گوش می‌دهند و ارتباط نزدیکی با کودکانشان دارند و در عین اینکه قوانینی را گزینش میکنند ولی به آنها احساس آزادی هم می‌دهند، اثر بیشتری در بچه‌ها دارند.

این بررسی‌ها نشان میدهد پدران رل و نقش بسیار با اهمیتی در ایجاد احساس پشتکار و استقامت کودکان دارند و این نقش از مادران مهم‌تر است.
واکر می‌گوید: مشخص نشده است چرا پدران در ایجاد این حس اینقدر موثرند.
البته علت آن میتواند این باشد که پدران روی این مسئله متمرکز هستند در حالیکه مادران احتمال دارد چیزهای دیگری از قبیل مهربانی و رفتار اجتماعی را به اطفال آموزش دهند.

خوشبختانه برای پدران درست همانند مادران تغییرات بیولوژیکی وظیفه مهمی در خوب پدربودن شان ایفا مینماید.

مطالعاتی هورمونی نشان میدهد که تا یک هفته پس از به جهان آمدن بچه میزان هورمون اکسیتوسین در بدن مردان بالا می رود.

این هورمون بنام هورمون عشق شناخته میشود و احساس وابستگی و محبت را در بین اشخاص بالا می برد.

هنگامی که پدران با فرزندانشان بازی میکنند میزان این هورمون بالامی رود.

پدر بودن بنا بر تحقیقات دیگر که سال قبل در گاهنامه آکادمی ملی علمی انتشار یافت، میزان تستوسترون بدن را تقلیل میدهد.

این دگرگونی هنگامی که پدر از کودک خود مراقبت میکند، قوی‌تر میشود و به همان میزان احساس خشونت را کاهش میدهد و به همان میزان تمایل به حفاظت و محبت را بالا می برد.

با این وجود هنگامی که پدران با کودکان خود می‌گذرانند و کیفیت آن، خیلی پراهمیت است.

واکر می‌گوید: ضروری نیست حتماً با کودکانتان وقت زیادی را بگذرانید.
شاید بازی کردن در حیاط خانه یا فیلم دیدن با فرزندانتان قادر باشد همان اثر واجب و ضروری را بر آنها بگذارد.
آن‌ها باید احساس کنند که شما در کنارشان حضور دارید و مراقب آن‌ها هستید.

behtarinalborz.ir
goftardarmanionline.ir
googleimage.ir
hamejaa.ir
medu-karaj.ir
siavashataee.ir
slpnews.ir
autismonline.ir
avalinkaraj.ir
behtarin-entekhab-karaj-siavashataee.ir
behtarinkaraj.ir
goftardarmanikaraj.ir
goftareravan.ir
google-map.ir
googlegame.ir
googlemovies.ir
karaj-medu.ir
kardarmanialborz.ir
kardarmanikaraj.ir
loknatclinic.ir
loknatshekan.ir
neurofeedbackalborz.ir
otalborz.ir
otkaraj.ir
pff-rhs.ir
pooyesh-dar-goftardarmani-karaj.ir
pooyesh-dar-kardarmani-karaj.ir
siavash-ataee.ir
slpkaraj.ir
slponline.ir
speech-therapy.ir
tjhvnvlhkd.ir

Related posts