دکتر شهرام حدادی نژاد فوق تخصص بیماری های غدد درون ریز و متابولیسم کرج

بیماریهای غدد درون ریز آزمایش غدد متخصص غدد تعریف غده غدد لنفاوی مشکلات غدد در زنان غدد و متابولیسم غده چیست

دکتر شهرام حدادی نژاد فوق تخصص بیماری های غدد درون ریز و متابولیسم کرج

میدان سپاه – روبروی مخابرات – برج طاق کسری – واحد ۸۰۲

۰۲۶-۳۴۲۰۳۲۷۰

دکتر نسترن صالحی

دکتر معصومه عابد

دکتر یگانه مکری

avalinkaraj.ir

بیماریهای غدد درون ریز

آزمایش غدد

متخصص غدد

تعریف غده

غدد لنفاوی

مشکلات غدد در زنان

غدد و متابولیسم

غده چیست

Related posts