دکتر حسن کمال زاده فلوشیپ الکتروفیزیولوژی و پیس میکر کرج

دکتر حسن کمال زاده فلوشیپ الکتروفیزیولوژی و پیس میکر کرج

کرج

چهارراه طالقانی – پشت اداره پست – پلاک ۳۴۱

۰۲۶-۳۲۲۳۶۴۷۱

۰۲۶-۳۲۲۱۵۹۳۰دکتر شهرام حدادی نژاد
دکتر حبیب معظمی گودرزی
دکتر علیرضا امیربیگلو

slponline.ir

قلب چیست

تعریف قلب

ساختار قلب

وظیفه قلب چیست

تحقیق درباره ی قلب

تحقیق کوتاه در مورد قلب انسان

بافت های قلب

فیزیولوژی قلب

Related posts