تفاوت اتیسم و بیش فعالی:گفتار توان گستر 09121623463

چه کنیم تا کودکان لجباز نشوند:گفتار توان گستر09121623463

تفاوت اتیسم و بیش فعالی:گفتار توان گستر 09121623463

اطفال گرفتار به اوتیسم در شناخت نشانه‌های هیجان مشکل دارند، ولی مشکل آنها در بروز هیجان کم‌تر و در شناسایی هیجان‌ها بیش‌تر است. بعبارتی یک کودک اوتیستیک وقتی چهره عصبانی مادر خود را می‌بیند، نمیتواند عصبانی شدن او را بابت رفتارش درک کند درنتیجه به رفتارش ادامه میدهد.

یا چنانچه می‌بیند فردی خوشحال است، نمیتواند خوشحالی او را درک کند بنابراین نمیتواند با او همدلی کند بنابراین اشکال در شناخت هیجان مشکل اساسی کودکان اوتیستیک است.

درباره اطفال مبتلا به (ADHD) نیز میتوان گفت این اطفال در تنظیم هیجانات خود مشکل دارند آیا در درک هیجان مشکل خاصی ندارند؟ گفته میشود کودکان مبتلا به (ADHD) در درک نشانه‌های هیجانی مشکل دارند و قادر نیستند هیجانات را متناسب با آنچه ابراز میشود، درک کنند وی از حرکات دست، چهره، تغییرات در (position) به عنوان نمایه‌های هیجان یاد میکند و می‌گوید: ما در عالم خارج امری به عنوان هیجان نمی‌بینیم، هیجان منفک از فرد نیست بلکه نشانه هایی را مشاهده میکنیم که ما را به طرف هیجان سوق می‌دهد.

چنانچه سرنخ‌ها را متناسب با موقعیت درک نکنیم، نمی‌توانیم هیجان شایسته‌ای ابراز کنیم و یا جواب مناسب با هیجان داشته باشیم. نکته‌ای که مطرح میگردد این است که امکان دارد کودکان مبتلا به (ADHD) برای درک نشانه‌های هیجانی به بلوغ نرسیده باشند و نتوانند خوشحالی، رنجش یا هر احساس دیگری را از انسان‌های اطراف درک کنند.

آن‌ها برخلاف کودکان اوتیستیک که درکی از هیجان ندارند، هیجانات را درک میکنند ولی قادر نیستند رفتارهای خود را متناسب با موقعیت هیجانی تنظیم کنند.

گاه احتمال دارد بازتاب افراط و تفریطی نسبت به هیجانات پیرامون خود داشته باشند و به همین سبب قادر نیستند متناسب با علایم و محرک‌های محیطی بازتاب شایسته‌ای نشان دهند.

با اشاره به مطالعاتی که در دهه ۹۰ روی کودکان مبتلا به (ADHD) برای شناسایی درک هیجان در آنها انجام شد، این کودکان در قیاس با کودکان دسته کنترل، با دقت پایین‌تر از مشاهده یکسری تصاویر، ابراز هیجان کردند.
درمطالعه دیگری معین شد، اطفال گرفتار به (ADHD) تمرکز پایین‌تر بر هیجانات خود دارند و قادر نیستند نام هیجانات را بدرستی به کار ببرند.

پژوهشگران همچنین دریافتند این کودکان نه فقط در درک هیجانات اطراف مشکل دارند شاید که در درک حالت و روحیه خود نیز مشکل دارند؛ کودکانی که سوابق خانوادگی (ADHD) دارند یعنی پدر یا مادر یا خواهر و برادر مبتلا به (ADHD) نیز در درک هیجانات گرفتار مشکل می‌شوند.

behtarinalborz.ir

goftardarmanionline.ir

googleimage.ir

hamejaa.ir

medu-karaj.ir

siavashataee.ir

slpnews.ir

autismonline.ir

avalinkaraj.ir

behtarin-entekhab-karaj-siavashataee.ir

behtarinkaraj.ir

goftardarmanikaraj.ir

goftareravan.ir

google-map.ir

googlegame.ir

googlemovies.ir

karaj-medu.ir

kardarmanialborz.ir

kardarmanikaraj.ir

loknatclinic.ir

loknatshekan.ir

neurofeedbackalborz.ir

otalborz.ir

otkaraj.ir

pff-rhs.ir

pooyesh-dar-goftardarmani-karaj.ir

pooyesh-dar-kardarmani-karaj.ir

siavash-ataee.ir

slpkaraj.ir

slponline.ir

speech-therapy.ir

tjhvnvlhkd.ir

 

Related posts