بهترین مرکز نوروفیدبک در کرج:👼 نشانه های بیخوابی در نوزادی

بهترین مرکز نوروفیدبک در کرج:👼 نشانه های بیخوابی در نوزادی

دوره های کوتاه خواب
🔹 بیداریهای مکرر
🔹 گریه ها و فریادها به هنگام خوابیدن

👼 علت بی خوابی در نوزادی

🔸 شرایط نامساعد مانند شرایط بد صوتی
🔸 ناشی گریهای اطرافیان مانند سختگیری درباره ساعت تغذیه و یا افراط در جیره غذایی
🔸 مشکلات سازشی بین مادر و کودک
#اختلال_خواب #فرزندپروری

Related posts