بهترین مرکز نوروفیدبک در کرج:بازی مناسب برای کودک ده تا پانزده ماهه

بهترین مرکز نوروفیدبک در کرج:بازی مناسب برای کودک ده تا پانزده ماهه

روی در اتاق، در ارتفاعی که قد فرزندتان به آن برسد، با نوار چسب‌های رنگی http://neurofeedbackalborz.irو برچسب‌های کارتونی، شکل‌های مختلف درست کنید. از طرفی فرزندتان تهییج می‌شود که ایستاده بازی کند، از سوی دیگر کار کردن با دست‌ها را تمرین می‌کند.

🔸گل‌ها و گلبرگ‌های مختلف را بعد از خشک کردن نرم کنید و یک اسباب‌بازی ساده و طبیعی و رنگارنگ برای او درست کنید. می‌توانید برای کودک اسم گل‌ها را بگویید یا رنگ‌های مختلف را با او تمرین کنید.

Related posts