استفاده از نقاشی در درمان – سیستم آموزش آنلاین گروه توانبخشی گفتار توان گستر


 

 

استفاده از نقاشی در درمان

قبل از بررسی استفاده از نقاشی در درمان، ابتدا به اهداف استفاده از نقاشی در درمان و یا نقاشی درمانی، اشاره می شود. این اهداف عبارتند از:

  • بهبود مهارت های ارتباطی و تعامل اجتماعی با دیگران
  • افزایش توجه و تمرکز
  • افزایش احساس آرامش و تخلیه هیجانی
  • فرافکنی احساسات و عواطف
  • افزایش مهارت های ادراک دیداری ، درک روابط فضایی و قدرت تجسم
  • افزایش خلاقیت و نوآوری
  • بهبود یادگیری
  • کاهش اضطراب و افسردگی
  • تقویت حافظه دیداری

استفاده از نقاشی در درمان کودکان عادی و استثنایی، سابقه ای دیرینه داشته و به مطالعات هنردرمانی برمی گردد که به چند نمونه از آنها اشاره می شود. از اقدامات مهم در زمينه نقاشی درماني مي توان به مطالعات و پژوهش هاي اوهلين اشاره كرد. ويكي هنردرمانگر رشدي بود كه در كارهايش به نظريه هاي پياژه و لوون فلد در دهه ۱۹۵۰ متكي بود و از آموزش هنرهاي تجسمي چون نقاشي و طراحي براي تقويت رشد شناختي و نيز مهارت هاي ادراكي مثل دقت بينايي كودكان كم توان ذهني آموزش پذير، استفاده كرد. درسال ۱۹۷۹ ، اوهلين بر اين نكته تأكید فراوان كرد كه كودكان، در نقاشي، به تصوير بدن مي پردازند و همچنين، در بررسي هاي خود نشان داد كه كودكان با ناتواني هاي يادگيري، از طريق آموزش نقاشي، درك بهتري از مفهوم خود پيدا مي كنند. در دهه ۱۹۷۰ ، اوهلين فهرستي از شاخص هاي ترسيمي براي ناتواني هاي مختلف چون مشكلات يادگيري ، ادراكي و نيز اختلالات هيجاني  عاطفي تهيه كرده و تكنیكهاي هنري به ويژه نقاشي را كه مي تواند براي هر كدام از افراد اين گروه مؤثر باشد، مشخص نمود. وي اولين فردي بود كه پيشنهاد كرد؛ بهتراست در مورد كودكان با نقايص نورولوژیکی و يا مشكلات ادراك بينايي، در هنگام آموزش نقاشي، از رنگهاي سفيد و يا روشن روي زمينه هاي سياه يا تيره و نيز، از رنگ هاي متضاد در نقاشي استفاده نمود. به عنوان مثال كشيدن رنگ قرمز روي زمينه سبز و يا رنگ كردن دايره سياه روي كارتي سفيد. و بدين طريق نشان داد كه اين كودكان مي توانند در زمينه تشخيص تصوير از زمينه ، درك مفهومي بهتري پيدا كنند . در چند پژوهشی که بر روی ارتباط بین نقاشی و یادگیری ریاضی انجام شد، مشخص گردید که آموزش نقاشی می تواند مشکلات کودکان مبتلا به اختلال یادگیری ریاضی را در زمینه مهارت های ادراک دیداری کاهش دهد علاوه بر این، نقاشی در بسیاری از اختلال های پیچیده روانشناختی نظیر اختلال های طیف اوتیسم، موجب بهبود تعاملات اجتماعی، رفتارهای کلیشه ای و ارتباطی این کودکان می شود درمطالعات انجام شده در زمینه نقاشی درکاهش هیجانات کودکان کم توان ذهنی، نتایج حاكي از آن بود که نقاشی به ویژه نقاشی آزاد ، می تواند درکاهش هیجانات منفی و برون ریزی عواطف کودکان کم توان ذهنی مؤثر باشد.

در مطالعه اي ديگر در خصوص تأثير نقاشی درمانی بر روی کودکان عادی که والدین آنها از هم جدا شده بودند، نتایج بيانگر آن بود که نقاشی در بیان احساسات و تغییر نگرش آنها می تواند تأثيرگذار باشد.

 

,کلینیک تخصصی بازی درمانی  منطقه ۱ شهرداری البرز

,کلینیک تخصصی بازی درمانی  منطقه ۲ شهرداری البرز

,کلینیک تخصصی بازی درمانی  منطقه ۳ شهرداری البرز

,کلینیک تخصصی بازی درمانی  منطقه ۴ شهرداری البرز

,کلینیک تخصصی بازی درمانی  مطقه ۵ شهرداری البرز

,کلینیک تخصصی بازی درمانی  منطقه ۶ شهرداری البرز

,کلینیک تخصصی بازی درمانی  منطقه ۷ شهرداری البرز

,کلینیک تخصصی بازی درمانی  منطقه ۸ شهرداری البرز

,کلینیک تخصصی بازی درمانی  منطقه ۹ شهرداری البرز

,کلینیک تخصصی بازی درمانی  منطقه ۱۰ شهرداری البرز

,کلینیک تخصصی بازی درمانی  منطقه ۱۱ شهرداری البرز

,کلینیک تخصصی بازی درمانی  منطقه ۱۲ شهرداری البرز

,کلینیک تخصصی بازی درمانی  منطقه ۱ شهرداری  کرج

,کلینیک تخصصی بازی درمانی  منطقه ۲ شهرداری  کرج

,کلینیک تخصصی بازی درمانی  منطقه ۳ شهرداری  کرج

,کلینیک تخصصی بازی درمانی  منطقه ۴ شهرداری  کرج

,کلینیک تخصصی بازی درمانی  مطقه ۵ شهرداری  کرج

,کلینیک تخصصی بازی درمانی  منطقه ۶ شهرداری  کرج

,کلینیک تخصصی بازی درمانی  منطقه ۷ شهرداری  کرج

,کلینیک تخصصی بازی درمانی  منطقه ۸ شهرداری  کرج

,کلینیک تخصصی بازی درمانی  منطقه ۹ شهرداری  کرج

,کلینیک تخصصی بازی درمانی  منطقه ۱۰ شهرداری  کرج

,کلینیک تخصصی بازی درمانی  منطقه ۱۱ شهرداری  کرج

,کلینیک تخصصی بازی درمانی  منطقه ۱۲ شهرداری  کرج

,کلینیک تخصصی بازی درمانی  فاز یک مهرشهر

,کلینیک تخصصی بازی درمانی  فاز دو مهرشهر

,کلینیک تخصصی بازی درمانی  فاز سه مهرشهر

,کلینیک تخصصی بازی درمانی  فاز چهار مهرشهر

,کلینیک تخصصی بازی درمانی  پاساژ دانشکده

,کلینیک تخصصی بازی درمانی  محله اصفهانیها

,کلینیک تخصصی بازی درمانی  باغستان

,کلینیک تخصصی بازی درمانی  باغستان غربی

,کلینیک تخصصی بازی درمانی  شهرک بهارستان

,کلینیک تخصصی بازی درمانی  باغستان شرقی

,کلینیک تخصصی بازی درمانی  عظیمیه

,کلینیک تخصصی بازی درمانی  سه راه گوهردشت

,کلینیک تخصصی بازی درمانی   رجایی شهر 

,کلینیک تخصصی بازی درمانی  گوهردشت

,کلینیک تخصصی بازی درمانی  چهارراه طالقانی

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی  کلاک

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   سرجو

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   حصار

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   وسیه

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   باغ پیر

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   بیلقان

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   حسین‌آباد بیلقان

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   علی‌آباد پرگیرک

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   تپه مرادآباد

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   بیدستان

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   صحرای ویان

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   جوادآباد

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   نهر رستم

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   دره دروا

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   حسن‌آباد

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   حاجی‌آباد

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   صوفی‌آباد

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   وهرجرد (ورگرد)

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   دلمبر

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   حیدرآباد

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   میان‌جاده

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   شنبه‌دژ

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   نوزمین

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   سیاه کلان

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   کسین

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   کارخانه قند

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   حسین‌آباد مهرشهر

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   جو مردآباد

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   سرحد آباد

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   آسیا برجی

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   سرآسیاب

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   ده کرج

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   حسین‌آباد راه‌آهن

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   شهر صنعتی

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   اطراف امامزاده طاهر و امامزاده حسن

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   باغ فلاحت

,کلینیک تخصصی بازی درمانی   شهرک رسالت عظیمیه

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   حصار بالا

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   سرجوی

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   جهانشهر

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   بلوار جمهوری شمالی

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   کوی کارمندان شمالی

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   کوی اتحاد

,کلینیک تخصصی بازی درمانی   همت آباد

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   ویلا

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   کوی بنفشه

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   خلج آباد

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   اکبر آباد

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   کوی شقایق

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   حسین آباد

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   شهرک ذوب آهن

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   سرحدآباد

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   شهر صنعتی

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   شهرک شیخ سعدی

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   نوروز آباد

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   بلوار چمران

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   قلمستان

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   فردوسی  

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   شکرآباد

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   بلوار هفت تیر

,کلینیک تخصصی بازی درمانی   شهرک ناز

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   شهرک شهید رستمی

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   فردیس  

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   حافظیه  

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   نجف آباد  

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   شهرک پاسدار  

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   شهرک دهکده ( شهرک خانه )

,کلینیک تخصصی بازی درمانی   شهرک دریا  

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   حسین آباد افشار  

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   احد آباد  

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   رجب آباد  

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   اسد آباد  

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   کوی فرهنگ

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   کوی زنبق  

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   شهرک ولی عصر

  ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   دهقان ویلای اول و دوم  

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   شهرک پردیسان  

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   شهرک شهید چمران  

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   شهرک مهران  

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   کرج نو  

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   شهرک موحدین  

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   گلشهر

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   درختی  

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   میدان عطار  

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   گلزار  

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   انوشیروان  

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   حصارک پایین  

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   رضا شهر  

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   شهرک ولیعصر  

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   شهرک قائمیه  

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   شهرک گلها

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   بیدار چشمه  

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   حصارک بالا  

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   حیدر آباد  

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   شهرک گلدشت  

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   پیشاهنگی  

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   شهرک طالقانی  

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   شاهین ویلا  

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   صوفی آباد  

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   شهرک ظفر

 رجایی شهر (گوهردشت )  

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   شهرک بهارستان شرقی  

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   شهرک بهداری  

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   شهرک جهازیها  

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   حسن آباد  

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   شهرک امام رضا  

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   شهرک فرهنگیان  

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   شهرک اوج  

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   کوی امامیه  

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   کوی قائم

  ,کلینیک تخصصی بازی درمانی    برغان  

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   خیابان ولیعصر  

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   اسلام آباد  

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   خیابان بهار  

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   خیابان چالوس

  ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   چهار صد دستگاه  

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   آسیاب برجی  

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   مهرویلا  

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   دولت آباد  

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   کارخانه قند  

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   گلشهر ویلای شرقی  

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   کوی کارمندان جنوبی  

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   مظاهری  

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   دانشکده کشاورزی  

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   بلوار بلال 

   ,کلینیک تخصصی بازی درمانی  شهرک سیمین دشت  

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   رزکان  

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   شهرک منظریه

,کلینیک تخصصی بازی درمانی   کوی ۱۱۰  

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   کوی لاله  

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   شهرک هفده شهریور  

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   گلستان  

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   شهرک ارم  

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   شهرک شهید حسینی  

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   چهار باغ  

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   شهرک وحدت (راه آهن )  

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   واریان شهر

  ,کلینیک تخصصی بازی درمانی  کلاک بالا  

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   کلاک پائین  

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   حصار  

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   احمدیه  

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   شهرک جهان نما

  ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   کیانمهر  

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   گلستان  

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   قزل حصار  

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   آق تپه  

 ,کلینیک تخصصی بازی درمانی   سهرابیه

 

 Source link

Related posts