گفتاردرمانی جامع انلاین فرذیس کرج + می خوام خانه ای از قصه بسازم که تمام ابعادش بوی عشق را بدهند.

      می خوام خانه ای از قصه بسازم که تمام ابعادش بوی عشق را بدهند.  پنجره های آن از مهر و وفا ساخته شده باشند. و در آن دو دل خوشحال بنویسم خانه اما تاریک است؟! خانه ام ساکت و سرد و خموش و درآن خانه کسی نیست آری می خواهم در ان خانه سرد، دو دل گرم بکارم آبیاری کنم تا دو دل، گل بدهند دو پرستو باشند من و تو هجرت خواهیم کرد مانند دو پرستو به خانه عشق قصه هایمان **************** بیچاره من که بعد…

Read More

سخنان زیبا+گفتاردرمانی جامع انلاین فرذیس کرج +

    گاهی تنهایی را انتخاب میکنیم اما بسیار زمانی ست که تنهایی ما را برمی گزیند.. ************************* ..و به همین راحتی آدم در روزگار غرق می شود بی آنکه آبی یا موجی باشد! *************************** مدتی است می خواهم روی قلبم بنویسم: لطفا در این مکان آشغال نریزید… اما فرصت نمی کنم! *************************** تا زمانی که تنها به عافیت خود می اندیشیم لذت پایان رنج مردمان را نخواهیم چشید. ************************* اگر بیش از اندازه آروم بگیری ، زنگار می گیری. -سرنوشت خود را به دست بگیر در غیر این صورت دیگری…

Read More

خانواده یعنی ….

        I ran into a stranger as he passed by با مردی که در حال عبور بود برخورد کردم “Oh excuse me please” was my reply. معذرت میخوام He said, “Please excuse me too; من هم معذرت میخوام I wasn’t watching for you.” دقت نکردم We were very polite, this stranger and I. ما خیلی مؤدب بودیم ، من و این غریبه We went on our way saying good-bye. خداحافظی کردیم و به راهمان ادامه دادیم But at home a difference is told, اما در خانه چیزی…

Read More