سیستمهای کیفیت |استخدام در کرج | بهترین رییس اداره کیفیت بازگشایی و کلیم CKD |استخدام در کرج | بهترین رییس

    اداره کیفیت پرس   |استخدام در کرج | بهترین رییس اداره کیفیت خدمات پس از فروش   |استخدام در کرج | بهترین رییس اداره کیفیت دریافت کالا و کلیم   |استخدام در کرج | بهترین رییس اداره کیفیت رتوش ۱   |استخدام در کرج | بهترین رییس اداره کیفیت رتوش ۲   |استخدام در کرج | بهترین رییس اداره کیفیت رنگ ۱   |استخدام در کرج | بهترین رییس اداره کیفیت رنگ ۲   |استخدام در کرج | بهترین رییس اداره کیفیت سیستمهای جانبی موتور (سوخت رسانی، خنک کاری و CNG)   |استخدام در کرج |…

Read More

کارگرسطح۴ |استخدام در کرج | بهترین کارگرسطح۵ |استخدام در کرج | بهترین کمک انبار دارماهر |استخدام در کرج |

    بهترین کارگر کنترل۲   |استخدام در کرج | بهترین کارگر لوله خم کن   |استخدام در کرج | بهترین تعمیر کار ماهر۲   |استخدام در کرج | بهترین کارمند کارتکس انبارها   |استخدام در کرج | بهترین مدیر فنی بازرسی CNG   |استخدام در کرج | بهترین مدیر دفتر فنی طرح توسعه   |استخدام در کرج | بهترین کارشناس ارشد طرح توسعه   |استخدام در کرج | بهترین جوشکار ساده   |استخدام در کرج | بهترین کارشناس مطالعات اجتماعی   |استخدام در کرج | بهترین مدیرامورتربیت بدنی   |استخدام در کرج | بهترین کارشناس امور فوق برنامه   |استخدام…

Read More

| بهترین کاردان خدمات فنی و مهندسی ۵ |استخدام در کرج | بهترین کاردان خدمات فنی و مهندسی ۴ |استخدام در کرج |

    بهترین کاردان خدمات فنی و مهندسی ۳   |استخدام در کرج | بهترین کاردان خدمات فنی و مهندسی ۲   |استخدام در کرج | بهترین کاردان خدمات فنی و مهندسی ۱   |استخدام در کرج | بهترین متصدی خدمات فنی ۶   |استخدام در کرج | بهترین سرپرست ترموفرمینگ   |استخدام در کرج | بهترین مسئول انبارهای مواداولیه پلیمری وشیمیایی وفلزی   |استخدام در کرج | بهترین مسئول انبارالکترونیک   |استخدام در کرج | بهترین مسئول انبارورودکالا   |استخدام در کرج | بهترین مسئول انبارهای قطعات نیمه ساخته   |استخدام در کرج | بهترین مسئول انبارهای مواداولیه…

Read More

کیفیت ۴ |استخدام در کرج | بهترین کارشناس ساخت، تولید و کیفیت ۳ |استخدام در کرج | بهترین کارشناس ساخت، تولید و

    کیفیت ۲   |استخدام در کرج | بهترین کارشناس ساخت، تولید و کیفیت ۱   |استخدام در کرج | بهترین کاردان ساخت، تولید و کیفیت ۵   |استخدام در کرج | بهترین کاردان ساخت، تولید و کیفیت ۴   |استخدام در کرج | بهترین کاردان ساخت، تولید و کیفیت ۳   |استخدام در کرج | بهترین کاردان ساخت، تولید و کیفیت ۲   |استخدام در کرج | بهترین کاردان ساخت، تولید و کیفیت ۱   |استخدام در کرج | بهترین اپراتور ساخت، تولید و کیفیت ۷   |استخدام در کرج | بهترین اپراتور ساخت، تولید و…

Read More

کرج | بهترین سرپرست سرویس جوشکاری ونوسازی |استخدام در کرج | بهترین سرویسکارتجهیزات جوشکاری وبرشکاری

    |استخدام در کرج | بهترین مونتاژکار و تست کار   |استخدام در کرج | بهترین سرپرست HSE پروژه ها   |استخدام در کرج | بهترین کارشناس راهبری پایگاه داده ها   |استخدام در کرج | بهترین کارشناس امنیت اطلاعات   |استخدام در کرج | بهترین سرشیفت تعمیروتوزیع برق   |استخدام در کرج | بهترین سرشیفت تولید وتعمیرات   |استخدام در کرج | بهترین سرشیفت تهویه گرمایش وسرمایش   |استخدام در کرج | بهترین کارشناس مدیریت اجرایی ۴   |استخدام در کرج | بهترین کارشناس بهداشت، ایمنی و محیط زیست ۷   |استخدام در کرج | بهترین کارشناس…

Read More