لکنت شکن :: دی . ای . اف و لکنت

دی . ای . اف و لکنت : بین لکنت ناشی از( دی. ای. اف ) و لکنت واقعی تفاوتهایی وجود دارد . نیلی در سال ۱۹۶۴ افراد لکنتی و غیر لکنتی را تحت شرایط ( ان . ای . اف ) و تاخیر ۱۴۰ میلی ثانیه ای در پس نورد شنیداری مورد مقایسه قرار داد و گزارش کرد که قضاوت کنندگان توانایی ایجاد تمایز بین گفتار افراد لکنتی تحت شرایط ( ان . ای . اف ) را داشتند . تیزو در سال ۱۹۶۳ بشدت نیلی را مورد انتقاد…

Read More

لکنت شکن :: نظریه های مربوط به تاثیر ( دی . ای . ا ف)

نظریه ها : نظریه های مربوط به تاثیر ( دی . ای . ا ف)  ذهن عده کمی از متخصصین را به خود مشغول داشته است .  ست و جمل که در این زمینه تحقیق کرده اند  فرض می کنند که عملکرد گفتا ر بر اساس دو سیستم پسنورد یعنی پس نورد حس شنوایی وسیستم پسنورد حس داخل دهانی پی ریزی میگردد . در صورتیکه ایندو سیستم بطور همزمان عمل نکنند اختلالاتی در گفتار بروز خواهند کرد . میزان حساسیت و آسیب پذیری افراد نسبت به این عدم همزمانی متغییر…

Read More

لکنت شکن ::مدت زمان تاخیر و سطوح بلندی صدا

مدت زمان تاخیر و سطوح بلندی صدا: بلک یازده نوع مدت زمان تاخیر را مورد ارزیابی قرار داد ( از سطح بدون تاخیر تا سطح تاخیر ۳۰۰ میلی ثانیه ) و پی برد که اثر خوب ( دی. ای . اف ) در ۱۸۰ میلی ثانیه به نقطه اوج خود می رسد . وی اینگونه فرض کرد که این نقطه اوج با واج ارتباط دارد.  لیکن تغییر پذیری هر صدا در واحد های هجایی گوناگون به علاوه تفاوتهای فردی اساس چنین فرضیه ای راسست و متزلزل می سازد.   فیرفبکز…

Read More

لکنت شکن :: اثرات  تاخیر در پسنورد شینداری

اثرات  تاخیر در پسنورد شینداری : تاخیر در پسنورد شنیداری اثر قابل ملاحظه ای بر گفتار فردی که در حال صحبت کردن است می گذارد و از این طریق روند بررسی و کنترل شنیداری مختل می گردد و برون ده گفتاری فرد بصورت معناداری تحت تاثیر قرار می گیرد   لی در سال ۱۹۵۱ نظریه ای  داشت مبنی بر این که تاخیر های ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلی ثانیه ای منجر به اختلالاتی در سرعت و ریتم و سایر جنبه های گفتاری در افراد عادی می گردد به نحوی که گوینده…

Read More

لکنت شکن :: تاخیر در پسنورد شنیداری

تاخیر در پسنورد شنیداری لی در سال ۱۹۵۰ اولین کسی بود که در مورد اثرات تاخیر در انتقال گفتار به گوشهای گوینده ( تاخیر در پسنورد شنیداری ) گزارشی تهیه نمود . در اوایل دستگاه( دی . ای . اف ) به شکل کاملا ساده ای از تغییر یک ضبط صوت مغناطیسی ساخته می گردید . هر هد  ضبط بصورت جداگانه و همزمان با نوار ضبط صوت تماس پیدا می کرد و سیگنال ( پیام ) شنیداری لحظه ای پس از آنکه ضبط می گردید مجددا پخش می شد .…

Read More

گفتاردرمانی تخصصی سکته مغزی کرج :: تشخیص افتراقی

تشخیص افتراقی گاهی اوقات لازم است که گفتار درمان بین آفازی و تعدادی از بیماریهایی که در زبان ایجاد اختلال می کنند تمایز بگذارد . پنج اختلالی را که ممکن است با آفازی اشتباه گرفته شوند به شرح زیر می باشند .  اکثرا افراد غیر متخصص آفازی را به عنوان عقب ماندگی ذهنی روانی بودن – فلج شدن زبان و ….. قلمداد می کنند که اینکار برای بیمار نتایج وخیمی در برخواهد داشت ولی نباید از خاطر دور داشت که آفازی ممکن است با هر یک از اختلالات یاد شده…

Read More

انتخابات ۹۶ :: خانم نسرین حسینی دلجو نام پدر رحمت الله کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات ۹۶ ::  خانم نسرین حسینی دلجو نام پدر رحمت الله  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج      

Read More

انتخابات ۹۶ :: آقای هادی قربانی نام پدر بهارعلى کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

           

Read More

انتخابات ۹۶ :: آقای حسین نعمائی نام پدر محمد تقى کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات ۹۶ ::  آقای حسین نعمائی نام پدر محمد تقى  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج      

Read More

انتخابات ۹۶ :: آقای مهدی تمیزی نام پدر محبت کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات ۹۶ ::  آقای مهدی تمیزی نام پدر محبت  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج      

Read More

انتخابات ۹۶ :: آقای مهدی مرادی نام پدر آدشیرین کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات ۹۶ ::  آقای مهدی مرادی نام پدر آدشیرین  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج      

Read More

انتخابات ۹۶ :: آقای بهروز احمدزاده چقوشی نام پدر قربانعلی کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات ۹۶ ::  آقای بهروز احمدزاده چقوشی نام پدر قربانعلی  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج      

Read More

انتخابات ۹۶ :: آقای محمد کرم آشتیانی نام پدر علی رضا کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات ۹۶ ::  آقای محمد کرم آشتیانی نام پدر علی رضا  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج      

Read More

انتخابات ۹۶ :: آقای محمد بزاز نام پدر بهرامعلی کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات ۹۶ ::  آقای محمد بزاز نام پدر بهرامعلی  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج      

Read More

انتخابات ۹۶ :: آقای جعفر امینی نام پدر احمد کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات ۹۶ ::  آقای جعفر امینی نام پدر احمد  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج      

Read More

انتخابات ۹۶ :: آقای حمید موسوی ثابت نام پدر سید مهدی کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات ۹۶ ::  آقای حمید موسوی ثابت نام پدر سید مهدی  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج      

Read More

انتخابات ۹۶ :: آقای مجید بابائی نسب نام پدر فضل اله کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات ۹۶ ::  آقای مجید بابائی نسب نام پدر فضل اله  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج      

Read More

انتخابات ۹۶ :: آقای امیر محمدی پور نام پدر اکبر کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات ۹۶ ::  آقای امیر محمدی پور نام پدر اکبر  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج      

Read More

انتخابات ۹۶ :: خانم نرگس اسلام دوست نام پدر علی اکبر کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات ۹۶ ::  خانم نرگس اسلام دوست نام پدر علی اکبر  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج      

Read More

انتخابات ۹۶ :: آقای محمدباقر نوروزی نام پدر محمدحسن کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج

    انتخابات ۹۶ ::  آقای محمدباقر نوروزی نام پدر محمدحسن  کاندیدای دوره پنجم انتخابات شورای شهر کرج      

Read More