گفتاردرمانی آنلاین آتیه تهران + گفتاردرمانی آنلاین ایران اسکلت بدن

مقدمه انجام حرکات بدن در یک جانور پرسلولی فقط بر عهده ماهیچه‌ها نیست و جانوری که تنها از ماهیچه‌های خود برای حرکت کردن استفاده کند، حرکاتش بسیار کند خواهد بود. در عوض جانورانی که برای ماهیچه‌های خود تکیه‌گاهی دارند حرکتشان هم به نسبت سریع است این تکیه‌گاه را اسکلت می‌نامند. جانوران دارای اسکلت خارجی معمولا جثه‌های کوچکی دارند. در عوض امروزه بزرگترین جانوران کره زمین مانند فیل دارای اسکلت داخلی هستند جنس اسکلت داخلی از استخوان یا غضروف و یا هر دو باهم است. نقش اسکلت آدمی در انسان هم…

Read More

گفتاردرمانی آنلاین همراه کرج + گفتاردرمانی آنلاین ایران استخوان جمجمه

        اسکلت استخوانی سر و صورت را در مجموع جمجمه (Skull)می‌گویند که مغز درون آن قرار گرفته است       دید کلی       جمجمه بدون در نظر گرفتن استخوان متحرک فک تحتانی ، کرانیوم نامیده می‌شود. کرانیوم از دو بخش تشکیل شده است. جمجمه مغزی که بخشی از جمجمه است که وظیفه حفاظت از مغز را بر عهده دارد. و قسمت دوم استخوانهای صورت ، در جلو و پایین جعبه مغزی قرار گرفته است و اسکلت صورت را می‌سازد. استخوانهای جعبه مغزی ۸ عدد…

Read More

بزرگترین گفتاردرمانی آنلاین همراه اول کرج + گفتاردرمانی آنلاین ایران بافت عصبی ( قسمت دوم )

    قوس رفلکس :   واحد اساسی بافت عصبی نورون اما واحد کامل ان قوس رفلکس است . هرگونه فعالیت عصبی محتاج به فعالیت چند نورون است که بوسیله سیناپس با یکدیگر دارای ارتباط بالقوه می باشند و بهترین مثال برای توضیح طرح اساسی اینگونه فعالیتهای عصبی قوس رفلکس ساده است و اغلب اعمال انسان چنین قوس رفلکسی را بکار می گیرد . در ساده ترین قوس رفلکس فقط دو نورون شرکت می کنند و نمونه ان رفلکس رتول است . در این رفلکس یک نورون حساسه ( اوران…

Read More

گفتاردرمانی جامع آنلاین ایرانسل کرج + گفتاردرمانی آنلاین ایران بافت عصبی ( قسمت آخر )

    نورونهای یک قطبی :       نورونهای یک قطبی حقیقی فقط دارای یک اکسون بوده ، در افراد بالغ بطور محدود وجود دارند ولی در سیستم عصبی در حال تکامل فراوانترند . از نورونهای یک قطبی انچه بیشتر معمول است نورونهای یک قطبی کاذب می باشد که در اصل دوقطبی هستند ولی در موقع تشکیل ، اکسون و دندریت انها پهلوی یکدیگر قرار می گیرند و در یک نقطه از سلول خارج می گردند و تا فاصله ای همراه یکدیگر هستند و سپس از هم جدا می…

Read More

گفتاردرمانی هوشمند همراه اول کرج + گفتاردرمانی آنلاین ایران بافت عصبی ( قسمت چهارم )

    ساختمان دندریت در نورونهای گانگلیونهای حساسه که تعداد ان واحد است شبیه اکسونهای سیستم عصبی محیطی است . چنین دندریتی به سلولهای گانگلیونی یک قطبی و دوقطبی متعلق هستند . در سلولهای چند قطبی دندریتهای کوتاه ، متعدد ، پرشاخه و فاقد غلاف میلین است . این زواید در شروع ضخیمتر و در خالی که دارای اشکال و اندازه های متفاوت هستند ، اغلب فاقد سطح منظم می باشند زیرا با زواید کوچک و فراوان خار مانندی به نام خارهای دندریتی پوشیده شده اند . شاخه های اصلی…

Read More

گفتاردرمانی هوشمند عظیمیه کرج + گفتاردرمانی آنلاین ایران بافت عصبی ( قسمت سوم )

    ارگانلهای سیتوپلاسمیک :       ضخامت غشا سلول ۷۰ تا ۸۰ انگستروم و در محل اتصال بین سلولی و سیناپسها ساختمان مخصوصی دارد بدین ترتیب که ماده متراکمی در سیتوپلاسم مجاور ان جمع نی شود . میتوکندریها معمولا کوچک ، بیضی یا کروی و تاجهای انها ، هم به شکل لوله ای و هم به شکل تیغه ای است . دستگاه گلژی ممکن است خیلی بزرگ باشد و در حالی که اغلب  دور هسته قرار دارد ممکن است متعدد با دیکتیوزومهای پراکنده در قسمتهای مختلف پریکاریون باشد…

Read More

گفتاردرمانی آنلاین فاز ۴ کرج + گفتاردرمانی آنلاین ایران بافت عصبی ( قسمت اول )

    سیستم عصبی تشکیل شده از تمام بافت عصبی موجود در بدن . بافت عصبی گسترش وسیعی دارد و به جز چند استثنا کوچک تمام اعضا بدن دارای یک عنصر عصبی می باشند . اساسا سیستم عصبی بافتی است که تحریکات را از محیط جمع و انها را به موج عصبی تبدیل کرده و به یک منطقه وسیع با سازمان بسیار منظم که گیرنده و مرتبط کننده است منتقل می کند . در اینجا امواج دریافت و تفسیر شده و سپس به اعضا عمل کننده صادر می گردند تا…

Read More

گفتاردرمانی جامع آنلاین فاز ۴ مهرشهرکرج + گفتاردرمانی آنلاین ایران آناتومی بدن انسان و بافت شناسی۲

  شبکه کوروئید و مایع مغزی نخاعی :     سیستم عصبی مرکزی از بافت ظریفی درست شده و همانطور که ذکر شد وسیله حفاظت ان استخوانهای جمجمه و ستون مهره می باشد . علاوه بر این قسمت نرم شامه – عنکبوتیه محتوی مایعی است که به منزله یک بالشتک مایع عمل می کند . این مایع ، مایع مغزی نخاعی است که درون بطنهای مغز و مجرای مرکزی نخاع را پر می کند . مایع درون بطنهای مغزی بطور ازاد به مایع موجود در فضای زیر اراکنوئید متصل و…

Read More

گفتاردرمانی آنلاین مهرشهرکرج + گفتاردرمانی آنلاین ایران بافت استخوانی

مقدمه     استخوان یکی از سخت‌ترین انواع بافت پیوندی است. سختی آن بیشتر به یک ماده پلاستیکی شباهت دارد تا به یک سنگ. زیرا کاهش کلسیم آن را نرم می‌کند و کاتیونهایی نظیر سرب ، استرانسیم و رادیم جانشین کلسیم می‌شوند و سختی استخوان را از بین می‌برند. استخوان نظیر دیگر بافتهای پیوندی ، شامل ماده زمینه‌ای و سلولهای بافت استخوانی است. ماده زمینه‌ای به دو صورت بی‌شکل و شکل‌دار وجود دارد.       ساختار استخوان     استخوان شامل ماده زمینه‌ای و سلولهای بافت استخوانی است. ماده…

Read More

گفتاردرمانی جامع آنلاین کوی کارمندان کرج + گفتاردرمانی آنلاین ایران بافت شناسی

          بافت شناسی (histology) قسمتی از علوم تشریحی است که ساختمان میکروسکوپی ارگانهای مختلف بدن را مورد بحث و بررسی قرار می‌دهد.       مقدمه هر بافت مجموعه‌ای از سلولهای تخصص یافته می‌باشد که کار معینی را انجام می‌دهند. بافتهای بدن به چهار دسته اصلی به نامهای پوششی ، همبند یا پیوندی ، عضلانی و عصبی تقسیم می‌شوند. بافتهای غضروفی ، استخوانی و خونی بافتهای همبند تخصص یافته محسوب می‌شوند. یادگیری جزئیات ساختمانی ارگانها و اعضای مختلف برای فهم فعالیت فیزیولوژیک و تغییرات پاتولوژیک آنها…

Read More

گفتاردرمانی آنلاین میثم کرج + گفتاردرمانی آنلاین ایران بافت ماهیچه‌ای

بافت ماهیچه‌ای یا بافت عضلانی (Muscular tissue) یکی از بافتهای اصلی بدن جانوران است. برای نامگذاری اجزای بافتهای عضلانی اغلب از دو کلمه ریشه‌ای Myo و Sarco که هر دو به معنای عضله هستند استفاده می‌شود.       اطلاعات اولیه     ماهیچه‌ها در انجام حرکات بدن به جاندارن کمک می‌کنند. جانداران برای ماهیچه‌های خود تکیه گاهی دارند که این تکیه گاه اسکلت نام دارد و در مجموع ماهیچه‌ها و اسکلت حرکات جاندارن را کنترل می‌کنند. بافت ماهیچه‌ای از سلولهای ماهیچه‌ای تشکیل شده است که برای انقباض تخصیص یافته‌اند.…

Read More

گفتاردرمانی جامع آنلاین سجاد کرج + گفتاردرمانی آنلاین ایران بافت همبند

  بافت همبند بافتها و ارگانهای مختلف را به هم می‌پیوندد. این بافت در زیر اپی تلیوم و اطراف ارگانهای مختلف به عنوان یک لایه پشتیبان عمل می‌نماید و به همین دلیل آن را بافت پشتیبان نیز می‌نامند. بافت همبند از سه جز اصلی یعنی سلولها ، رشته‌ها و ماده زمینه‌ای تشکیل شده است. دید کلی     مهمترین وظایف بافت همبند ، با توجه به اجزا تشکیل دهنده آن شامل موارد زیر است.     پشتیبانی از سایر بافتها. فراهم آوردن محیط قابل انتشار برای مبادله مواد غذایی و…

Read More

گفتاردرمانی جامع آنلاین مدارس استثنایی کرج + گفتاردرمانی آنلاین ایران حس بویائی

    در جهان حیوان، بویائی یکی از مهمترین حواس لیکن در آدمیان اهمیت آن کمتر از حس بینائی و شنوائی است. با این حال این حس در زندگی آدمی اهمیت بخوصوص دارد. اغلب آنچه مزه می خوانیم در حقیقت بو است بدی بوی غذا ما را از خوردن آن بر حذر می دارد و بوی خوش برعکس ما را به خوردن غذا ترغیب می کند. بوی خوش در مطبوع ساختن چیزها سهم مهمی بر عهده دارد.   درآزمایشی که با فروش جوراب زنانه کردند دیده شد که وقتی جوراب…

Read More

گفتاردرمانی جامع آنلاین مدارس استثنایی تهران + گفتاردرمانی آنلاین ایران حس تعادل

    اگر حس های دیگر خود را از دست می دادیم هنوز به وسیله حس تعادل می توانستیم بگوئیم که سر ببالا ایستاده ایم یا سر بپائین در حال افتادنیم یا در چرخیدن به عقب می رویم یا به جلو و از این قبیل. دستگاه گیرنده ای که آلت حس نعادل است در گوش داخلی واقع شده است و چنانکه در شکل اول دیده می شود مرکب است از سه مجرای نیم دایره و دو محفظه کوچک کیسه مانند به نام ساکول و و اوتریکل که آنها را دهلیز…

Read More

گفتاردرمانی جامع آنلاین مدارس استثنایی سراسرکرج + گفتاردرمانی آنلاین ایران حس چشائی

        به آسانی می توان نشان داد که اغلب آنچه مزه چیزها می خوانیم در حقیقت بوی آنهاست .اگر سوراخهای بینی را ببندیم تفاوت بین یک قطره آبلیمو ترش را که روی زبان گذاشته شود با یک قطره  سرکه تشخیص نمی توانیم داد.آزمایش نشان داده است که مزه های مختلف به چهار مزه اصلی بر می گردند و این چهار عبارتند از شوری و ترشی و شیرینی و تلخی. مزه های دیگر ترکیباتی از این چهار مزه اصلی هستند. هر چند آنچه معمولاً مزه چیز ها محسوب…

Read More

گفتاردرمانی جامع آنلاین آتیه نو کرج + گفتاردرمانی آنلاین ایران حس حرکت

اگر چشم خود را ببندیم می توانیم با دست خود گوش یا بینی یا عضو دیگری از بدن را لمس کنیم. بدون اینکه مدتی دست ما در جستجوی آن عضو باشد و پیوسته از وضع بدن خود آگاهیم مثلاً می دانیم کدام پای را جلو گذاشته ایم و کدام را عقب و می توانیم با دست اشیاء را بلند کنیم و سبکی و سنگینی آنان را درک در اطاق تاریکی می توانیم به طرف کلید چراغ برویم و آن را روشن کنیم اگر اتومبیل رانی بدانیم می توانیم بدون تفکر…

Read More

گفتاردرمانی جامع آنلاین آتیه نور کرج + گفتاردرمانی آنلاین ایران حس عضوی

  از اعضای درون بدن از قبیل معده و روده و کلیه ها خبر های مهمی به مغز می رسد که مجموعه آنها را حس عضوی یا ارگانیک خوانند مثل حس گرسنگی و تشنگی و فشار روی روده ها و حس سیری و غیره. در موارد بسیاری ادراکهائی که از اعضای درونی در اثر حس سرما یا گرما یا درد یا فشار است مثلاً تشنگی همراه خشکی گلوست و گرسنگی همراه فشاری است که بر اثر خالی بودن معده بر جدار های آن می آید. حالت تهوع در اغلب موارد…

Read More

گفتاردرمانی جامع آنلاین آتیه اصفهان + گفتاردرمانی آنلاین ایران حواس انسان

  شنوائی و حواس دیگر       سابقاً به پیروی از ارسطو می پنداشتند که آدمیان پنج حس دارند: بینائی ،شنوائی، بویائی، چشائی و حس بودن (لمس) اما امروز می دانیم که بیش از پنج حس داریم امروز از چندین حس خبر داریم که سابقاً درباره آنها هیچ نمی دانستند دو تا از مهم ترین این حسها حس تعادل و حس حرکت یا حس عضلانی است. پوست بدن که پیش از این می پنداشتند آلت یک حس است آلت چهار حس است یعنی: حس درد، حس فشار ،حس سرما…

Read More

گفتاردرمانی جامع آنلاین آتیه تبریز + گفتاردرمانی آنلاین ایران حواس پوستی

همه آنچه از راه پوست حس می کنیم به چند حس ساده ابتدائی بر می گردد و آنها عبارتند از:سرما و گرما و درد و فشار. به آسانی می توان دید که پوست ما این چهار حس جدا از هم را داراست. کافی است که نقاط مختلف پوست بدن را با نوک گرم یا سرد سوزنی لمس کنیم. وقتی سوزن سردی را به نقطه ای از پوست بزنیم ممکنست سردی آن را حس کنیم یا فقط فشار را حس کنیم. نقاطی که سردی را حس می کنند نقاط سرما خوانده…

Read More

گفتاردرمانی جامع آنلاین آتیه نور اصفهان + گفتاردرمانی آنلاین ایران دستگاه ادراری

مقدمه     کلیه یکی از اندامهای مهم برای تنظیم اسمولاریته بدن مهره‌داران است و این کار را از طریق تشکیل ادرار انجام می‌دهد. تشکیل ادرار در کلیه به طریق موضعی و هورمونی کنترل و تنظیم می‌شود. دستگاه ادراری شامل کلیه و مجاری ادراری است که ادرار را به مثانه می‌رسانند و از طریق پیشابراه دفع می‌کنند. تنظیم اسمولاریته بدن در مهره‌داران عالی عمدتا بر عهده کلیه‌هاست. کلیه پستانداران در ثبات محیط درونی یعنی حجم مایعات و الکترولیتهای بدن نقش اساسی دارند. کلیه همچنین در تثبیت PH مایعات بدن اهمیت…

Read More