گفتاردرمانی آنلاین آتیه تهران + گفتاردرمانی آنلاین ایران اسکلت بدن

مقدمه انجام حرکات بدن در یک جانور پرسلولی فقط بر عهده ماهیچه‌ها نیست و جانوری که تنها از ماهیچه‌های خود برای حرکت کردن استفاده کند، حرکاتش بسیار کند خواهد بود. در عوض جانورانی که برای ماهیچه‌های خود تکیه‌گاهی دارند حرکتشان هم به نسبت سریع است این تکیه‌گاه را اسکلت می‌نامند. جانوران دارای اسکلت خارجی معمولا جثه‌های کوچکی دارند. در عوض امروزه بزرگترین جانوران کره زمین مانند فیل دارای اسکلت داخلی هستند جنس اسکلت داخلی از استخوان یا غضروف و یا هر دو باهم است. نقش اسکلت آدمی در انسان هم…

Read More

گفتاردرمانی آنلاین همراه کرج + گفتاردرمانی آنلاین ایران استخوان جمجمه

        اسکلت استخوانی سر و صورت را در مجموع جمجمه (Skull)می‌گویند که مغز درون آن قرار گرفته است       دید کلی       جمجمه بدون در نظر گرفتن استخوان متحرک فک تحتانی ، کرانیوم نامیده می‌شود. کرانیوم از دو بخش تشکیل شده است. جمجمه مغزی که بخشی از جمجمه است که وظیفه حفاظت از مغز را بر عهده دارد. و قسمت دوم استخوانهای صورت ، در جلو و پایین جعبه مغزی قرار گرفته است و اسکلت صورت را می‌سازد. استخوانهای جعبه مغزی ۸ عدد…

Read More

بزرگترین گفتاردرمانی آنلاین همراه اول کرج + گفتاردرمانی آنلاین ایران بافت عصبی ( قسمت دوم )

    قوس رفلکس :   واحد اساسی بافت عصبی نورون اما واحد کامل ان قوس رفلکس است . هرگونه فعالیت عصبی محتاج به فعالیت چند نورون است که بوسیله سیناپس با یکدیگر دارای ارتباط بالقوه می باشند و بهترین مثال برای توضیح طرح اساسی اینگونه فعالیتهای عصبی قوس رفلکس ساده است و اغلب اعمال انسان چنین قوس رفلکسی را بکار می گیرد . در ساده ترین قوس رفلکس فقط دو نورون شرکت می کنند و نمونه ان رفلکس رتول است . در این رفلکس یک نورون حساسه ( اوران…

Read More

گفتاردرمانی جامع آنلاین ایرانسل کرج + گفتاردرمانی آنلاین ایران بافت عصبی ( قسمت آخر )

    نورونهای یک قطبی :       نورونهای یک قطبی حقیقی فقط دارای یک اکسون بوده ، در افراد بالغ بطور محدود وجود دارند ولی در سیستم عصبی در حال تکامل فراوانترند . از نورونهای یک قطبی انچه بیشتر معمول است نورونهای یک قطبی کاذب می باشد که در اصل دوقطبی هستند ولی در موقع تشکیل ، اکسون و دندریت انها پهلوی یکدیگر قرار می گیرند و در یک نقطه از سلول خارج می گردند و تا فاصله ای همراه یکدیگر هستند و سپس از هم جدا می…

Read More

گفتاردرمانی هوشمند همراه اول کرج + گفتاردرمانی آنلاین ایران بافت عصبی ( قسمت چهارم )

    ساختمان دندریت در نورونهای گانگلیونهای حساسه که تعداد ان واحد است شبیه اکسونهای سیستم عصبی محیطی است . چنین دندریتی به سلولهای گانگلیونی یک قطبی و دوقطبی متعلق هستند . در سلولهای چند قطبی دندریتهای کوتاه ، متعدد ، پرشاخه و فاقد غلاف میلین است . این زواید در شروع ضخیمتر و در خالی که دارای اشکال و اندازه های متفاوت هستند ، اغلب فاقد سطح منظم می باشند زیرا با زواید کوچک و فراوان خار مانندی به نام خارهای دندریتی پوشیده شده اند . شاخه های اصلی…

Read More