لیست مراکز خدمات جامع سلامت وپایگاه های بهداشت بوشهر

 

لیست مراکز خدمات جامع سلامت وپایگاه های بهداشت بوشهر

 

نام شهرستان نام مرکز بهداشتی درمانی شیفت کاری آدرس تلفن
بوشهر مرکز بهداشتی درمانی شهری خارگ شبانه‌روزی جزیره خارگ -خیابان طالقانی ۳۳۸۲۲۵۱۱ ۰۷۷
بوشهر مرکز بهداشتی درمانی شهری خیبر یک شیفت خیابان شهید عاشوری-کوچه خیبر-جنب پارک محله ۳۳۵۵۴۶۸۷ ۰۷۷
بوشهر مرکز بهداشتی درمانی شهری هفتم تیر یک شیفت بوشهر-خیابان امام-کوچه مدرسه استثنایی کوشا ۳۳۳۳۲۲۸۶ ۰۷۷
بوشهر مرکز بهداشتی درمانی شهری شهید بهشتی یک شیفت خواجه ها ۳۳۳۴۰۵۴۷ ۰۷۷
بوشهر مرکز بهداشتی درمانی شهری شهدا یک شیفت خیابان بهشت صادق-روبروی گورستان ۳۳۳۴۰۵۴۷ ۰۷۷
بوشهر مرکز بهداشتی درمانی شهری عالیشهر شبانه‌روزی خیابان بسیج-جنب بانک مسکن ۳۳۶۸۲۳۲۳ ۰۷۷
بوشهر مرکز بهداشتی درمانی شهری قدس یک شیفت خیابان سبز آباد- نرسیده به سه راه امام زاده- کوچه مهر ۳۲ ۹۳۶۷۴۶۲۶۰۶ ۰
بوشهر مرکز بهداشتی درمانی شهری چغادک شبانه‌روزی چغادک-انتهای خیابان امام خمینی-سمت راست ۳۳۴۲۲۳۰۴ ۰۷۷
         بوشهر مرکز بهداشتی درمانی شهری حضرت زینب (س) یک شیفت دواس- انتهای خیابان اعتمادیه ۳۳۴۴۰۸۰۵ ۰۷۷
بوشهر مرکز بهداشتی درمانی شهری نبی اکرم (ص) یک شیفت خیابان مطهری-کوچه بازرگانی ۳۳۵۵۴۶۸۶ ۰۷۷
بوشهر  مرکز بهداشتی درمانی شهری علی ابن ابیطالب (ع) یک شیفت محله کوتی-روبروی مسجد شیخ سعدون ۳۳۳۲۵۸۵۷ ۰۷۷
بوشهر مرکز بهداشتی درمانی شهری صاحب الزمان (عج) یک شیفت خیابان صلح آباد -روبروی کشتیرانی ۳۳۳۳۱۴۲۰ ۰۷۷
بوشهر مرکز بهداشتی درمانی شهری معراج یک شیفت عاشوری-روبروی فروشگاه سی گل ۳۳۵۳۱۷۹۴ ۰۷۷
بوشهر مرکز بهداشتی درمانی روستایی عاشوری پور دو شیفت روستای دویره ۳۳۴۲۲۴۶۶ ۰۷۷
بوشهر مرکز بهداشتی درمانی روستایی شهید نیک بخت دو شیفت روستای کره بند ۳۳۴۲۷۰۳۰ ۰۷۷
بوشهر مرکز بهداشتی درمانی روستایی شیف دو شیفت روستای شیف ۳۳۴۱۱۲۲۰ ۰۷۷
بوشهر مرکز بهداشتی درمانی روستایی  چاهکوتاه دو شیفت روستای چاهکوتاه ۰۷۷۳۳۴۲۸۴۸۳
بوشهر مرکز بهداشتی درمانی روستایی هلیله دو شیفت روستای هلیله ۳۳۴۱۲۰۱۷ ۰۷۷
تنگستان مرکز بهداشتی درمانی شهری شهدا بخش دلوار شبانه‌روزی شهرستان تنگستان  شهر دلوار خیابان رئیس علی دلواری ۰۷۷۳۵۲۳۲۷۷۷
تنگستان مرکز بهداشتی درمانی روستایی شهید عیسی بوالخیری شبانه‌روزی روستای بوالخیر ۰۷۷۳۵۲۳۵۴۵۱
تنگستان مرکز بهداشتی درمانی شهری شهید رجایی اهرم شبانه‌روزی اهرم خیابان انقلاب ۰۷۷۳۵۲۲۲۷۷۱
تنگستان مرکز بهداشتی درمانی شهری شهید احمدزاده یک شیفت  بخش مرکزی روستای آباد-بلوار معلم ۰۷۷۳۵۲۴۱۲۰۵
تنگستان مرکز بهداشتی درمانی روستایی امام موسی بن جعفر یک شیفت روستای شورکی ۰۷۷۳۵۲۱۲۴۳۱
تنگستان مرکز بهداشتی درمانی روستایی  شهید یگانه یک شیفت روستای بنه گز ۰۷۷۳۵۲۶۳۴۳۱
تنگستان مرکز بهداشتی درمانی روستایی  امام سجاد(ع) یک شیفت  روستای پهلوانکشی ۰۷۷۲۵۷۴۳۴۰۰
تنگستان مرکز بهداشتی درمانی روستایی محمدعامری یک شیفت روستای محمدعامری ۰
جم مرکز بهداشتی درمانی شهری  امیرالمومنین (ع) شبانه‌روزی  جم- میدان امام حسین(ع) ۰۷۷۳۷۶۲۲۰۵۶
جم مرکز بهداشتی درمانی شهری امام سجاد(ع) شبانه‌روزی جم-شهر ریز ۰۷۷۳۷۶۸۲۲۸۹
جم مرکز بهداشتی درمانی روستایی فجر دو شیفت جم-روستای کوری حیاتی ۰۷۷۵۸۷۷۹۵۹۴
دشتستان مرکز بهداشتی درمانی روستایی  نظرآقا دو شیفت روستای نظرآقا   ۰۷۷۳۴۳۴۱۳۳۳
دشتستان مرکز بهداشتی درمانی روستایی  طلحه دو شیفت روستای طلحه ۰۷۷۳۴۳۸۲۶۲۰
دشتستان مرکز بهداشتی درمانی روستایی  زیارت دو شیفت روستای زیارت ۰۷۷۳۴۳۳۲۰۹۹
دشتستان مرکز بهداشتی درمانی روستایی  دهقائد دو شیفت روستای دهقائد ۰۷۷۳۴۳۵۰۹۱۲
دشتستان مرکز بهداشتی درمانی روستایی  بنار آزادگان دو شیفت روستای بنار آزادگان ۰۷۷۳۴۳۵۳۰۶۴
دشتستان مرکز بهداشتی درمانی روستایی خوش مکان یک شیفت روستای خوشمکان ۰۷۷۳۴۳۷۲۳۰۷
دشتستان  مرکز بهداشتی درمانی روستایی دهداران دو شیفت روستای دهداران ۰۷۷۳۴۳۶۰۲۳۱
دشتستان مرکز بهداشتی درمانی شهری امام علی (ع) دو شیفت شهر کلمه ۰۷۷۳۴۴۴۲۲۲۴
دشتستان مرکز بهداشتی درمانی شهری  تنگ ارم دو شیفت شهر تنگ ارم ۰۷۷۳۴۴۵۲۲۸۴
دشتستان مرکز بهداشتی درمانی شهری  بوشکان دو شیفت روستای بوشکان ۰۷۷۳۴۳۵۲۱۳۴
دشتستان مرکز بهداشتی درمانی شهری  شهید مزارعی دو شیفت شهر وحدتیه ۰۷۷۳۴۶۵۲۲۶۱
دشتستان مرکز بهداشتی درمانی شهری  ولیعصر(عج) سعداباد شبانه‌روزی شهر سعداباد ۰۷۷۳۴۶۲۲۴۲۴
دشتستان مرکز بهداشتی درمانی شهری  شهید فرهی دو شیفت برازجان -بلوار کشاورز ۰۷۷۳۴۲۲۲۷۰۳
دشتستان مرکز بهداشتی درمانی شهری  دالکی دو شیفت شهر دالکی ۰۷۷۳۴۳۴۲۰۹۰
دشتستان مرکز بهداشتی درمانی شهری  شهید خان عزیزی دو شیفت شهر شبانکاره ۰۷۷۳۴۸۵۲۱۳۷
دشتستان مرکز بهداشتی درمانی شهری امام حسین (ع) دو شیفت برازجان – بلوار جمهوری اسلامی – خیابان بهداشت ۷۷۳۴۲۶۴۰۳۶ ۰
دشتستان مرکز بهداشتی درمانی شهری  آبپخش شبانه‌روزی شهر ابپخش خیابان اصلی  ۰۷۷۳۴۸۲۲۷۰۳
دشتستان مرکز بهداشتی درمانی شهری  امام رضا (ع) یک شیفت برازجان -آخر خیابان فردوسی ۰۷۷۳۴۲۴۴۷۴۰
دشتستان مرکز بهداشتی درمانی شهری  امام سجاد(ع) یک شیفت برازجان- خیابان شهید چمران -جنب اداره پست ۰۷۷۳۴۲۲۳۱۰۳
دشتستان مرکز بهداشتی درمانی شهری  امیرالمومنین (ع) یک شیفت برازجان- خیابان شهید رجائی -روبروی پمپ بنزین کمالی ۰۷۷۳۴۲۲۶۰۱۱
دشتستان مرکز بهداشتی درمانی شهری  ولیعصر(عج) برازجان یک شیفت برازجان – بلوار جمهوری اسلامی -روبروی دخانیات ۰۷۷۳۴۲۲۷۵۱۰
دشتستان  مرکز بهداشتی درمانی روستایی دهرود سفلی دو شیفت روستای دهرود سفلی ۰۷۷۳۴۴۳۲۲۲۲
دشتی مرکز بهداشتی درمانی شهری  شهید الیاس احمدی دو شیفت خورموج- فلکه امام خمینی -روبرو ستاد امربه معروف ۰۷۷۳۵۳۲۲۷۷۱
دشتی مرکز بهداشتی درمانی شهری  امام حسن مجتبی(ع) یک شیفت خورموج -شرق جاده بوشهرکنگان – نرسیده به دره تاج آباد ۰۷۷۳۵۳۲۹۰۹۰
دشتی مرکز بهداشتی درمانی شهری شهید مظفری شبانه‌روزی شهر کاکی شرق جاده بوشهرکنگان ۰۷۷۳۵۳۱۲۲۳۵
دشتی مرکز بهداشتی درمانی شهری  شهید فاریابی دو شیفت شهرشنبه روبروی تعاونی روستایی ۰۷۷۳۵۳۸۳۲۳۸
دشتی مرکز بهداشتی درمانی روستایی شهداء دو شیفت شهرستان دشتی روستای درازی ۰۷۷۳۵۳۵۳۲۱۴
دشتی مرکز بهداشتی درمانی روستایی امام رضا (ع) دو شیفت خورموج- روستای زیارت ۰۷۷۳۵۳۵۲۰۳۰
دیر مرکز بهداشتی درمانی شهری حضرت مهدی (عج) شبانه‌روزی دیر  -میدان  امام حسین ۰۷۷۳۵۴۲۶۴۹۴
دیر مرکز بهداشتی درمانی شهری  شهید بردستانی شبانه‌روزی بردخون نو- جاده اصلی شهر ۰۷۷۳۵۴۵۶۱۸۱
دیر مرکز بهداشتی درمانی شهری  شهدای بردستان دو شیفت شهربردستان-خیابان اصلی ۰۷۷۳۵۴۶۲۲۳۰
دیر مرکز بهداشتی درمانی شهری شهدای دوراهک دو شیفت دوراهک -خیابان اصلی -کوچه پشت دبیرستان شهریار-کنار مسجد فاطمه زهرا(س) ۰۷۷۳۵۴۵۰۸۱۴
دیر مرکز بهداشتی درمانی شهری  شهید حاجیانی شبانه‌روزی آبدان- خیابان اصلی شهر-مرکز بهداشتی درمانی ۰۷۷۳۵۴۵۳۵۰۰
دیلم مرکز بهداشتی درمانی شهری  امام رضا (ع) دو شیفت  خیابان انقلاب – روبرو فلکه ساعت ۰۷۷۳۳۲۴۱۰۵۵
دیلم مرکز بهداشتی درمانی شهری  حضرت فاطمه زهرا (س) یک شیفت  جاده دیلم خوزستان -جنب اداره جهاد کشاورزی ۰۷۷۳۳۲۴۴۱۰۶
دیلم  مرکز بهداشتی درمانی شهری شهید حسینی زاده شبانه‌روزی شهر امام حسن (ع) ۰۷۷۳۳۲۷۲۱۲۱
دیلم مرکز بهداشتی درمانی روستایی  امام سجاد(ع) شبانه‌روزی روستای سیامکان بزرگ ۰۷۷۳۳۲۶۱۲۲۰
عسلویه مرکز بهداشتی درمانی شهری عسلویه شبانه‌روزی عسلویه روبروی داروخانه شنبدی ۰۷۷۳۷۲۶۲۲۳۳
عسلویه مرکز بهداشتی درمانی روستایی اخند دو شیفت  عسلویه -روستای اخند ۰۷۷۳۷۲۴۶۰۸۱
عسلویه مرکز بهداشتی درمانی روستایی  چاه مبارک شبانه‌روزی  عسلویه -روستای چاه مبارک ۰۷۷۳۷۲۴۲۱۴۰
عسلویه مرکز بهداشتی درمانی شهری  نخل تقی دو شیفت  نخل تقی -میدان نمازی ۰۷۷۳۷۳۲۲۰۶۶
کنگان مرکز بهداشتی درمانی شهری بنک دو شیفت شهر بنک ۰۷۷۳۷۳۴۲۳۴۱
کنگان مرکز بهداشتی درمانی شهری ۱۷ شهریور یک شیفت خیابان ۱۷ شهریور ۰۷۷۳۷۲۲۲۱۲۷
کنگان مرکز بهداشتی درمانی شهری قدس دو شیفت خیابان جمهوری اسلامی-جنب فرمانداری ۰۷۷۳۷۰۰۲۳۲۹
کنگان مرکز بهداشتی درمانی شهری سیراف دو شیفت سیراف-خیابان اصلی ۰۷۷۲۷۲۵۲۳۵۶
گناوه مرکز بهداشتی درمانی شهری  سیدالشهدا(ع) یک شیفت خیابان فرمانداری شبکه بهداشت و درمان گناوه ۰۷۷۳۳۱۲۳۸۱۴
گناوه مرکز بهداشتی درمانی شهری  امام علی النقی (ع) یک شیفت محله سادات ۰۷۷۳۳۱۴۰۱۲۹
گناوه مرکز بهداشتی درمانی شهری  امام محمد تقی (ع) یک شیفت خیابان شهید رجایی جنب اداره ثبت احوال ۰۷۷۳۳۱۲۳۵۹۳
گناوه  مرکز بهداشتی درمانی شهری امام محمدباقر (ع) شبانه‌روزی بندرریگ ۰۷۷۳۳۸۳۲۵۳۸
گناوه مرکز بهداشتی درمانی شهری  فاطمه الزهرا(س) یک شیفت باباعلیشاه محله بتون ۰۷۷۳۳۱۴۴۵۹۹
گناوه مرکز بهداشتی درمانی روستایی  امام حسن مجتبی(ع) دو شیفت روستای چهارروستایی ۰۷۷۳۳۸۴۳۱۰۴
گناوه مرکز بهداشتی درمانی روستایی امام جعفر صادق (ع) دو شیفت روستای شول ۰۷۷۳۳۱۱۴۳۷۷
گناوه مرکز بهداشتی درمانی روستایی قمر بنی هاشم (ع) دو شیفت روستای محمدی ۰۷۷۳۳۸۴۵۱۱۳
گناوه مرکز بهداشتی درمانی روستایی  شهید ناصر رسولی دو شیفت روستای مال خلیفه ۰۷۷۳۳۱۴۵۴۰۰
گناوه مرکز بهداشتی درمانی روستایی  نبی اکرم (ص) دو شیفت روستای محمدصالحی ۰۷۷۳۳۱۱۲۱۰۵

 

 1. افتادگی دریچه میترال|تخصصی ترین گفتار درمانی درشاهین ویلا کرج ۰۹۱۲۱۶۲۳۴۶۳
 2. احیای قلبی ریوی|تخصصی ترین گفتار درمانی درمیدان امام حسین کرج ۰۹۱۲۱۶۲۳۴۶۳
 3. هگزارلین|تخصصی ترین گفتار درمانی درمیدان نبوت کرج ۰۹۱۲۱۶۲۳۴۶۳
 4. هموکروماتوز|تخصصی ترین گفتار درمانی درمیدان اتحادکرج ۰۹۱۲۱۶۲۳۴۶۳
 5. دیابت نوع ۲|تخصصی ترین گفتار درمانی درمیدان توحید کرج ۰۹۱۲۱۶۲۳۴۶۳
 6. دیابت نوع ۱|تخصصی ترین گفتار درمانی درمیدان اسبی کرج ۰۹۱۲۱۶۲۳۴۶۳
 7. پیش‌دیابت|تخصصی ترین گفتار درمانی درمیدان مهران کرج ۰۹۱۲۱۶۲۳۴۶۳
 8. هپاتیت ای|تخصصی ترین گفتار درمانی در جهانشهر کرج ۰۹۱۲۱۶۲۳۴۶۳
 9. نارسایی حاد کبد|تخصصی ترین گفتار درمانی در عظیمیه کرج ۰۹۱۲۱۶۲۳۴۶۳
 10. حرکات روده|تخصصی ترین گفتار درمانی در بلوارخان زاده کرج ۰۹۱۲۱۶۲۳۴۶۳
 11. علایم ادراری|تخصصی ترین گفتار درمانی در بلوارشهرداری مهرشهر کرج ۰۹۱۲۱۶۲۳۴۶۳
 12. پیوند قلب|تخصصی ترین گفتار درمانی در بلوارماهان کرج ۰۹۱۲۱۶۲۳۴۶۳
 13. نخ دندان|تخصصی ترین گفتار درمانی در بلوارجمهوری کرج ۰۹۱۲۱۶۲۳۴۶۳
 14. مسواک|تخصصی ترین گفتار درمانی در بلوارپرستار کرج ۰۹۱۲۱۶۲۳۴۶۳
 15. کلرهگزیدین|تخصصی ترین گفتار درمانی در بلوارموذن کرج ۰۹۱۲۱۶۲۳۴۶۳
 16. طب ایرانی | گفتارتوان گستر کرج۰۹۱۲۱۶۲۳۴۶۳
 17. چک لیست کشوری دفاتر کار مامایی| گفتارتوان گستر کرج۰۹۱۲۱۶۲۳۴۶۳
 18. چک لیست کشوری دفترکار تعذیه | گفتارتوان گستر کرج۰۹۱۲۱۶۲۳۴۶۳
 19. چک لیست کشوری درمانگاه تخصصی دیابت | گفتارتوان گستر کرج۰۹۱۲۱۶۲۳۴۶۳
 20. چک لیست کشوری درمانگاه تخصصی داخلی | گفتارتوان گستر کرج۰۹۱۲۱۶۲۳۴۶۳
 21. چک لیست کشوری مراکز جراحی محدود | گفتارتوان گستر کرج۰۹۱۲۱۶۲۳۴۶۳
   • توان بخشی تخصصی ارگو تراپی ویژه کودکان دچار بیش فعالی|گفتارتوان گسترالبرز۰۹۱۲۱۶۲۳۴۶۳
    • behtarinalborz.ir
     goftardarmanionline.ir
     googleimage.ir
     hamejaa.ir
     medu-karaj.ir
     siavashataee.ir
     slpnews.ir
     autismonline.ir
     avalinkaraj.ir
     behtarin-entekhab-karaj-siavashataee.ir
     behtarinkaraj.ir
     goftardarmanikaraj.ir
     goftareravan.ir
     google-map.ir
     googlegame.ir
     googlemovies.ir
     karaj-medu.ir
     kardarmanialborz.ir
     kardarmanikaraj.ir
     loknatclinic.ir
     loknatshekan.ir
     otalborz.ir
     otkaraj.ir
     pff-rhs.ir
     pooyesh-dar-goftardarmani-karaj.ir
    • در کرج   گلزار   ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   انوشیروان   ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   حصارک گفتاردرمانی در کرج   پیشاهنگی   ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   شهرک طالقانی   ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   شاهین ویلا   ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   صوفی آباد   ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   شهرک ظفر ,  رجایی شهر (گوهردشت )   ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   شهرک بهارستان شرقی   ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   شهرک بهداری   ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   شهرک جهازیها   ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   حسن آباد   ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   شهرک امام رضا   ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   شهرک فرهنگیان   ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   شهرک اوج   ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   کوی امامیه   ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   کوی قائم ,    بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج    برغان   ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   خیابان ولیعصر   ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   اسلام آباد   ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   خیابان بهار   ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   خیابان چالوس  ,    بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   چهار صد دستگاه   ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   آسیاب برجی   ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   مهرویلا   ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   دولت آباد   ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   کارخانه قند   ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   گلشهر ویلای شرقی   ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   کوی کارمندان جنوبی   ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   مظاهری   ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   دانشکده کشاورزی   ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   بلوار بلال   ,     بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج  شهرک سیمین دشت   ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   رزکان   ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   شهرک منظریه   ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   کوی ۱۱۰   ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   کوی لاله   ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   شهرک هفده شهریور   ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   گلستان   ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   شهرک ارم   ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   شهرک شهید حسینی   ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   چهار باغ   ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   شهرک وحدت (راه آهن )   ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   واریان شهر ,    بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج  کلاک بالا   ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   کلاک پائین   ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   حصار   ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   احمدیه   ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   شهرک جهان نما ,    بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   کیانمهر   ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   گلستان   ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی پایین   ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   رضا شهر   ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   شهرک ولیعصر   ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   شهرک قائمیه   ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   شهرک گلها ,  ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   بیدار چشمه   ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   حصارک بالا   ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   حیدر آباد   ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   شهرک گلدشت   ,   بهترین مراکز در کرج   قزل حصار   ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   آق تپه   ,   بهترین مراکز گفتاردرمانی در کرج   سهرابیه , 

Related posts