لیست مراکز خدمات جامع سلامت وپایگاه های بهداشت سمنان

لیست مراکز خدمات جامع سلامت وپایگاه های بهداشت سمنان

۱

مرکزخدمات جامع سلامت حضرت رقیه(س)

بلوار نگارستلن-روبروی نیرو گاه

۳۳۴۴۰۹۲۰

۲

پایگاه سلامت فرهنگ

بلوار نگارستلن-روبروی نیرو گاه

۳۳۴۵۱۵۱۲

۳

مرکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی فریدون فامیلی

ابتدای بلوار شهید آیت اله مدنی

۳۳۳۲۲۲۷۸

۴

پایگاه سلامت همت

چهارراه دهخدا ، خیابان تمنا ، خیابان رسانه ،جنب مجتمع آموزشی پیام دانش

۳۳۴۳۶۶۵۷

۵

مرکز خدمات جامع سلامت  شهید مطلبی

فاز یک-بلوار هشت شهریور

۳۳۴۶۰۲۷۶

۶

مرکز خدمات جامع سلامت فضل اله تدین

ابتدای خیابان شهید رجایی-مرکز بهداشت شهرستان سمنان

۳۳۳۲۲۷۹۸۱

۷

مرکز خدمات جامع سلامت هفده شهریور

میدان ابوذر

۳۳۳۲۲۲۸

۸

پایگاه سلامت راه آهن

میدان امام-خیابان باهنر-باهنر ششم-پلاک نود ودو

۳۳۳۲۵۱۵۰

۹

مرکز خدمات جامع سلامت محقق

خیابان حکیم الهی-نرسیده به میدان کشاورز

۳۳۳۰۰۱۱۶

۱۰

مرکز خدمات جامع سلامت جهادیه

خیابان شهید بهشتی –جهادیه دهم۰

۳۳۳۲۴۶۴۶

۱۱

مرکز خدمات جامع سلامت مهر

چهارراه دهخدا ، خیابان تمنا ، خیابان رسانه ،جنب مجتمع آموزشی پیام دانش

۳۳۴۳۶۶۵۷

۱۲

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی خیر آباد

روستای خیر آباد

۳۳۳۵۵۲۵۰

۱۳

پایگاه سلامت مهریک(تدبیر)

بلوار سلیمان نبی-بلوار فضیلت-جنب پلاسکو

۳۳۴۸۵۹۰۲

۱۴

پایگاه سلامت مهر دو(امید)

شهرک مدیران-میدان پدران آسمانی-روبروی مجتمع مذهبی-پشت املاک کرامت

۳۳۴۵۲۹۳۹

۱۵

خانه بهداشت رکن آباد

روستای رکن اباد

۳۳۳۵۵۲۵۱

۱۶

خانه بهداشت دلازیان

روستای دلازیان

۱۷

خانه بهداشت خیر اباد

روستای خیر آباد

۳۳۳۵۵۲۵۰

۱۸

خانه بهداشت اعلاء

روستای اعلاء

۳۳۴۴۳۲۰۵

۱۹

خانه بهداشت دوزهیر

روستای دوزهیر

مدیر شبکه بهداشت ودرمان شهرستان مهدیشهر: جناب آقای دکتر منتظری

شهرستان مهدیشهر

۱

مرکزخدمات جامع سلامت شهری وروستایی جعفرآبادی شهمیرزاد

شهمیرزاد -خیابان امام بالاتر از شهرداری – خ فیاض بخش (خ ساحلی

۳۳۶۶۲۴۲۴

۲

مرکز خدمات جامع سلامت تبیانیان

مهدیشهر : انتهای خیابان صاحب الزمان روبروی کانون پرورش فکری کودکان

۳۳۶۲۲۹۲۹

۳

پایگاه سلامت زیارت (انقلاب)

مهدی شهر شهرک انقلاب بلوار معلم نرسیده به دادگستری

۳۳۶۲۴۸۷۸

۴

پایگاه سلامت طالب آباد (فجر)

شهرک طالب آباد ، روبروی درمانگاه فاطمه زهرا تامین اجتماعی

۳۳۶۴۳۲۵۲

۵

مرکز خدمات جامع سلامت درجزین

درجزین – ابتدای شهرک شهید شوکت پور جنب ایستگاه گاز

۳۳۶۸۴۶۷۰

۶

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی فولاد محله

روستای فولاد محله

۳۳۶۷۳۴۳۵

۷

پایگاه سلامت شهید کاشفی

درجزین – میدان شهدا، خیابان پست کوچه شهید نازی اول پشت مسجد امام زمان

۳۳۶۸۳۳۴۰

۸

روستای چاشم

خانه بهداشت چاشم

۳۳۶۷۲۴۴۰

۹

روستای رودبار

خانه بهداشت رودبار

تلفن ندارد

۱۰

روستای فولاد محله

خانه بهداشت فولاد محله

۳۳۶۷۳۸۲۸

۱۱

روستای ملاده

خانه بهداشت ملاده

تلفن ندارد

مدیرشبکه بهداشت و درمان شهرستان سرخه : خانم اسکندری

شهرستان سرخه

۱

مرکزخدمات جامع سلامت شهری و روستایی سرخه

شهر سرخه ـ بلوار انقلاب

۳۳۶۰۲۱۰۶

۲

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی مؤمن آباد

روستای مؤمن آباد

۳۳۶۰۳۱۰۰

۳

خانه بهداشت لاسجرد

روستای لاسجرد

۳۳۶۵۸۴۲۰

۴

خانه بهداشت ایج

 روستای ایج

۳۳۶۵۷۲۷۳

۵

خانه بهداشت بیابانک

روستای بیابانک

۳۳۶۰۲۳۹۶

۶

خانه بهداشت افتر

روستای افتر

۳۳۶۰۸۴۸۵

۷

خانه بهداشت اروانه

روستای اروانه

۳۳۶۰۶۳۸۹

۸

خانه بهداشت مؤمن آباد

روستای مؤمن آباد

۳۳۶۳۰۳۱۰۰

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان گرمسار : جناب آقای دکتر پرویز

شهرستان گرمسار

۱

مرکز خدمات جامع سلامت شماره ۱

گرمسار – خیابان رجائی شمالی –روبروی شبکه بهداشت و درمان شهرستان

۳۴۲۳۳۲۴

۲

پایگاه سلامت مهر(امید)

گرمسار – انتهای بیسکوران- کوچه مجاهد

۳۴۲۳۷۹۶۵

۳

مرکز خدمات جامع سلامت شماره۲

گرمسار – خیابان شهید مفتح روبروی پارک بیسکوران

۳۴۲۴۲۵۱۸

۴

مرکز خدمات جامع سلامت شماره ۳

گرمسار – انتهای شیلات

۳۴۲۲۲۲۹۹

۵

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی ریکان

روستای ریکان

۳۴۵۳۲۵۷۷

۶

پایگاه سلامت قلعه نو

گرمسار – میدان دانشگاه – نرسیده به دانشگاه آزاد

۳۴۲۰۳۳۵۳

۷

مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی ایوانکی

ایوانکی – میدان امام علی – خیابان امامزاده- سمت راست

۳۴۵۲۲۲۰۱- ۳۴۵۲۲۲۰۲-

۸

خانه بهداشت چنداب

گرمسار ـ روستای چنداب

۵۸۴۹۱۰۰۸

۹

خانه بهداشت چشمه نادی

گرمسار ـ روستای چشمه نادی

۹۳۶۱۴۱۷۴۳۵

۱۰

خانه بهداشت غیاث آباد

گرمسار ـ روستای غیاث آباد

۳۴۵۵۱۱۴۴

۱۱

خانه بهداشت کوشک

گرمسار ـ روستای کوشک

۳۴۵۵۲۲۹۵

۱۲

خانه بهداشت حاجی آباد

گرمسار ـ روستای حاجی آباد

۳۴۵۳۳۸۵۶

۱۳

خانه بهداشت ریکان

گرمسار ـ روستای ریکان

۳۴۵۳۲۵۷۷

۱۴

خانه بهداشت کردوان

گرمسار ـ روستای کردوان

۴۵۳۲۴۱۸

۱۵

خانه بهداشت رشمه

گرمسار ـ روستای رشمه

۱۶

خانه بهداشت فند

گرمسار ـ روستای فند

۵۸۴۹۰۵۹۶

۱۷

خانه بهداشت شه سفید

گرمسار ـ روستای شه سفید

۵۸۴۹۰۵۵۷

۱۸

خانه بهداشت محمد آباد

گرمسار ـ روستای محمد آباد

۳۴۳۲۳۳۵۱

۱۹

خانه بهداشت چهارقشلاق

گرمسار ـ روستای چهارقشلاق

۳۴۳۲۳۳۶۹

۲۰

خانه بهداشت کرند

گرمسار- روستای کرند

۳۴۲۲۲۶۴۰

۲۱

خانه بهداشت لجران

گرمسار- روستای لجران

۳۴۲۵۰۱۸۱

سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان آرادان : جناب آقای دکتر نداف

شهرستان آرادان

۱

مرکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی آرادان

شهر آرادان

۳۳۴۵۴۲۸۰۰

۲

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی داورآباد

آرادان ـ روستای داورآباد

۳۴۵۶۲۲۸۰

۳

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی ده سلطان

آرادان ـ روستای ده سلطان

۳۴۵۶۴۴۴۰

۴

خانه بهداشت پاده

آرادان ـ روستای پاده

۳۴۵۴۳۹۲۹

۵

خانه بهداشت یاتری علیا

آرادان ـ روستای یاتری علیا

۳۴۵۶۲۹۶۹

۶

خانه بهداشت کند قلیخان

آرادان ـ روستای کند قلیخان

۳۴۵۶۳۱۷۷

۷

خانه بهداشت هشت آباد

آرادان ـ روستای هشت آباد

۳۴۵۶۳۲۵۶

۸

خانه بهداشت کهن آباد

آرادان ـ روستای کهن آباد

۳۴۵۷۳۲۲۰

۹

خانه بهداشت فروان

آرادان ـ روستای فروان

۳۴۵۷۳۵۳۵

۱۰

خانه بهداشت حسین آباد کردها

آرادان ـ روستای حسین آباد کردها

۳۴۵۶۴۹۳۲

۱۱

خانه بهداشت ده سلطان

آرادانـ روستای ده سلطان

۳۴۵۶۴۴۴۰

۱۲

خانه بهداشت دولت آباد

آردان ـ روستای دولت آباد

۳۴۵۶۴۴۳۲

۱۳

خانه بهداشت یاتری سفلی

آرادان ـ روستای یاتری سفلی

۳۴۵۶۵۰۸۳

۱۴

خانه بهداشت داور آباد

آرادان ـ روستای داور آباد

۳۴۵۶۳۲۵۰

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان دامغان : جناب آقای دکتر خادمی

شهرستان دامغان

۱

مرکز خدمات جامع سلامت  شهری روستایی قمربنی هاشم

خ بهشتی- روبروی حسینیه حضرت ابوالفضل(ع)

۳۵۲۴۲۳۸۵

۲

مرکز خدمات جامع سلامت شهیدچراغیان

میدان شهید شاهچراغی

۳۵۲۳۷۴۱۳

۳

مرکزخدمات جامع سلامت شهری روستایی شهید حلاجی

خ امام خمینی- جنب کلینیک تخصصی برادارن رضایی

۳۵۲۴۵۸۰۹-۳۵۲۴۵۸۰۷

۴

مرکز خدمات جامع سلامت سیدالشهدا

میدان دانشگاه- ابتدای شهرک گلستان

۳۵۲۲۵۵۰۲-۳۵۲۲۴۹۹۷

۵

مرکز خدمات جامع سلامت  شهری روستایی کلاته رودبار

شهر کلاته رودبار

۳۵۲۳۰۵۷۳- ۳۵۲۳۶۴۱۸

۶

مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی دیباج

شهر دیباج

۳۵۳۲۳۲۶۷

۷

مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی امیریه

شهر امیریه

۳۵۷۲۳۳۴۶

۸

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی مهماندوست

روستای مهماندوست

۳۵۳۶۳۴۴۶

۹

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی جزن

روستای جزن

۳۵۳۷۷۷۴۴

۱۰

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی دروار

روستای دروار

۳۵۸۲۳۲۶۱

۱۱

مرکز خدمات جامع سلامت روستایی فرات

روستای فرات

۳۵۸۴۳۸۵۰

۱۲

پایگاه سلامت  بوستان

شهرک بوستان-بلوار منوچهری

۳۵۲۳۰۵۷۳

۱۳

پایگاه سلامت قلعه آقابابا

خ ایستگاه- بلوار راه آهن

۳۵۲۴۵۶۲۳

۱۴

پایگاه سلامت مهر

شهرک گلستان-بلوار کوثر- روبه روی کوثر۱۸

۳۵۲۲۲۲۳۴

۱۵

خانه بهداشت کلاته ملا

روستای کلاته ملا

۳۳۲۸۴۶۰۰

۱۶

خانه بهداشت مؤمن آباد

روستای مؤمن آباد

۳۵۳۸۱۴۴۱

۱۷

خانه بهداشت زرین آباد

روستای زرین آباد

۳۵۳۶۳۶۹۳

۱۸

خانه بهداشت امام آباد

روستای امام آباد

۳۵۳۶۴۰۲۵

۱۹

خانه بهداشت مهماندوست

روستای مهماندوست

۳۵۳۶۳۴۴۶

۲۰

خانه بهداشت شهرسازی

روستای شهرسازی

۳۵۳۵۸۱۲۰

۲۱

خانه بهداشت طاق

روستای طاق

۳۵۳۶۲۵۰۰

۲۲

خانه بهداشت مایان

روستای مایان

۳۵۳۷۶۴۸۸

۲۳

خانه بهداشت وامرزان

روستای وامرزان

۳۵۳۷۶۴۸۷

۲۴

خانه بهداشت جزن

روستای جزن

۳۳۵۳۷۷۷۴۴

۲۵

خانه بهداشت فیروز آباد

روستای فیروز آباد

۳۵۲۶۱۱۰۹

۲۶

خانه بهداشت برم

روستای برم

۳۵۳۵۲۴۸۴

۲۷

خانه بهداشت ورکیان

روستای ورکیان

۵۸۵۹۷۰۲۵

۲۸

خانه بهداشت صالح آبادو

روستای صالح آبادو

۲۹

خانه بهداشت  علیان

روستای علیان

۳۵۳۴۳۷۵۹

۳۰

۳۱

خانه بهداشت حسن آباد

روستای حسن آباد

۳۳۵۸۴۳۴۵۲

۳۲

خانه بهداشت خورزان

روستای خورزان

۳۳۵۸۳۳۲۶۰

۳۳

خانه بهداشت کوه زر

روستای کوه زر

۳۵۳۴۶۲۵۰

۳۴

خانه بهداشت رشم

روستای رشم

۳۵۳۴۸۲۰۱

۳۵

خانه بهداشت حسینان

روستای حسینان

۳۵۳۴۹۳۷۷

۳۶

خانه بهداشت عبداله آباد

روستای عبداله آباد

۳۵۳۴۳۷۵۹

۳۷

خانه بهداشت صید آباد

روستای صید آباد

۳۵۳۸۶۲۲۳

۳۸

خانه بهداشت قدرت آباد

روستای قدرت آباد

۳۵۳۸۷۲۴۵

۳۹

خانه بهداشت صح

روستای صح

۳۵۳۷۳۶۹۶

۴۰

خانه بهداشت تویه دروار

روستای تویه دروار

۳۵۳۵۰۴۲۲

۴۱

خانه بهداشت دروار

روستای دروار

۳۳۵۸۲۳۲۶۱

۴۲

خانه بهداشت دشت بو

روستای دشت بو

۳۵۳۸۹۲۹۸

۴۳

خانه بهداشت بادله کوه

روستای بادله

۳۵۳۴۱۱۰۰

۴۴

خانه بهداشت آستانه

روستای آستانه

۳۵۳۵۷۲۴۲

۴۵

خانه بهداشت آهوانو

روستای آهوانو

۳۵۳۸۸۲۴۲

۴۶

خانه بهداشت تویه رودبار

روستای تویه

۳۵۳۴۱۳۱۰

۴۷

خانه بهداشت فرات

روستای فرات

 

Related posts