لیست مراکز خدمات جامع سلامت وپایگاه های بهداشت ارومیه 

لیست مراکز خدمات جامع سلامت وپایگاه های بهداشت ارومیه 

 

 
آدرس
نام مرکز ردیف منطقه
۴۴۳۰۰۸۹۴ شهران-خیابان کوهسار-رو به روی خیابان یکم شهران-خیابان شهید ادهمی مرکز خدمات جامع  سلامت کن ۱ منطقه پنج شهرداری
۴۴۶۶۷۵۵۹ اکباتان-فاز ۲- مجتمع تجاری گلها-طبقه همکف مرکز   خدمات جامع  سلامت شهید غفاری ۲
۴۴۳۱۱۸۸۸ انتهای شهر زیبا-خیابان آشوری-بلوک۱۱ مرکز  خدمات جامع  سلامت شهر زیبا ۳
۴۴۴۰۵۱۴۴ خیابان سردارجنگل-خیابان اردیبهشت غربی(شهید آسترکی)-رو به روی پارک شاهد مرکز  خدمات جامع  سلامت سردار جنگل ۴
۴۴۶۶۸۰۴۰ جاده مخصوص کرج-بعد از میدان آزادی-شهرک شهید فکوری-بلوک ۲۰ مرکز خدمات جامع  سلامت شهید فکوری ۵
۴۶۰۴۳۷۹۶ جنت آباد مرکزی-بالاتر از بلواربعثت-کوچه عسگری مرکز  خدمات جامع  سلامت شقایق ۶
۴۴۸۳۹۰۵۰ خیابان سیمون بولیوار-خیابان اقبال پور-نبش کوهسار یکم مرکزی-پلاک۸ مرکز  خدمات جامع  سلامت پونک ۷
۴۶۰۴۹۸۳۱ جنت آباد جنوبی-لاله غربی(کبیرزاده)-نبش گلستانه- پلاک۱۱-ساختمان سهیل مرکز خدمات جامع  سلامت سازمان برنامه ۸
۴۴۶۹۹۰۳۶-۴۴۶۹۹۰۱۲ فاز۱-خیابان نفیسی-کوچه باریکانی-پلاک ۱۵ مرکز  خدمات جامع  سلامت اکباتان دو ۱۰
۴۴۳۶۳۶۴۸ شهران-بالاتر از میدان دوم شهران-جنب بانک آینده-ساختمان محمد-طبقه دوم-واحد۸  پایگاه شماره ۲ کن ۱۲
۴۴۳۳۹۴۰۶ پایین تر از نیایش-ساختمان قائم-واحد۱  پایگاه شماره ۳ کن  ۱۳
۴۴۶۶۱۸۷۴ اکباتان-فاز۲-بلوک۴-ورودی ۲ پایگاه شماره ۱ شهید غفاری ۱۴
۴۴۱۴۱۸۳۴ میدان شهر زیبا – بلوار تعاون– نوبهار شرقی- پلاک ۱۲ پایگاه شماره ۱ شهر زیبا ۱۵
۴۴۱۰۶۴۹۵ بلوار تعاون – بلوار علامه جعفری – شهرک اندیشه شمالی –کوچه شهید حسن زرقومی – پلاک ۱۸ پایگاه شماره ۳ شهر زیبا ۱۶
۴۴۹۵۱۰۶۸ بزرگراه ستاری-خیابان باهنر-قبل از چهارراه هجرت-پلاک ۲۲۸-واحد۱ پایگاه شماره ۱ سردار جنگل ۱۷
۴۴۴۸۴۵۳۹ پونک-میدان عدل-خیابان مخبری-به سمت سردار جنگل –پلاک ۲۱ پایگاه شماره ۲ سردار جنگل ۱۸
۴۴۸۶۳۸۲۹-۴۴۸۶۵۹۹۳ جنت آباد شمالی-خیابان انصارالمهدی-مسجد انصارالمهدی پایگاه شماره ۱ شقایق ۱۹
۴۴۴۶۰۲۶۳-۴۴۴۶۰۲۶۲ ۳۵ متری گلستان-بین شاهین شمالی و ۱۶ متری دوم شمالی-پلاک ۱۹۷ پایگاه شماره ۲ شقایق ۲۰
۴۴۸۰۳۶۳۶ چهاردیواری-ابتدای شهرک نفت-جنب شیرینی لادن طلایی-پلاک۸-واحد۲ پایگاه شماره ۱ پونک ۲۱
۴۴۸۳۹۳۵۹ پونک-میدان دانشگاه- خیابان دانشگاه-خیابان توحید-کوچه سیدی-پلاک۱ پایگاه شماره ۲ پونک ۲۲
۴۴۸۵۶۸۵۱ سردار جنگل شمالی-خیابان پنج تن-خیابان ۳۵متری قدس-خیابان میرباقری-روبه روی میدان تره بارگلها-ساختمان مرصاد-پلاک۱۳ پایگاه شماره ۳ پونک ۲۳
۴۴۴۸۵۷۳۰ جنت آباد جنوبی-خیابان لاله شرقی- پلاک ۱۰۵ پایگاه شماره ۱ سازمان برنامه ۲۴
۴۴۱۷۴۴۱۵ ستاری جنوب- بلوار فردوس غرب-سازمان برنامه جنوبی-کوچه رضایی- مسجد قمر بنی هاشم -پلاک ۴۷۷ پایگاه شماره ۲ سازمان برنامه ۲۵
۴۴۰۴۵۵۴۷ آیت اله کاشانی-بین خیابان رامین شمالی وگلستان-پلاک ۲۵۸-واحد۲۲ پایگاه شماره ۱ حسن آباد ۲۶
۴۴۹۷۴۹۵۳ بلوار فردوس شرق-مالکی جنوبی-بنفشه شرقی- پلاک ۲۳ پایگاه شماره ۱ ترمینال ۲۷
۶۶۰۰۷۶۶۶ میدان آزادی-ابتدای بزرگراه جناح-بلوار شهید صالحی-بعد از میدان سما-خیابان شهید اکبری-خیابان قلانی مرکز  خدمات جامع  سلامت شهید کاظمیان ۲۸ منطقه دو  شهرداری
۲۲۰۶۵۵۱۶ خیابان ایثارگران شمالی-خیابان امام زاده داود-خیابان امام زاده ابوطالب مرکز  خدمات جامع  سلامت فرحزاد ۲۹
۲۲۱۱۵۷۵۰ انتهای بلوار ۲۴ متری سعادت آباد-خیابان اوین-جنب تعاونی زندان ها مرکز  خدمات جامع  سلامت سعادت آباد ۳۰
۸۸۳۶۱۶۹۵ شهرک قدس(غرب)-فاز۶-ایوانک غرب-نبش گل افشان جنوبی-روبه روی تره بار مرکز  خدمات جامع  سلامت قدس ۳۱
۴۴۲۵۷۴۹۶-۴۴۲۵۵۷۸۴ مرزداران-نرسیده به چهارراه آریانفر- پلاک ۱۰۶-ساختمان نگین مرزداران-طبقه ۵ مرکز خدمات جامع سلامت شهرک ژاندارمری ۳۲
۶۶۵۱۴۷۷۹ ستارخان-کوچه آقا رحیمی- پلاک ۱۹ مرکز  خدمات جامع  سلامت تهران ویلا ۳۳
۸۸۲۶۸۸۰۸ گیشا -انتهای خیابان ۲۸-پلاک۷-سرای محله -طبقه ۳ مرکز  خدمات جامع  سلامت دکتر ناصرنیا ۳۴
۶۶۱۵۹۱۱۵ ستارخان-خیابان بهبودی-نرسیده به چهاراه نصرت-روبروی شیرنی فروشی تیفانی پلاک ۲۴۶ پایگاه شماره ۱توحید ۳۵
۴۴۲۱۸۳۱۳ خیابان ستارخان-بین فلکه اول ودوم صادقیه-جنب بانک آینده –پلاک ۱۱۶۶-طبقه۲-واحد۳ پایگاه شماره ۱ شهید کاظمیان ۳۶
۲۲۰۶۷۷۲۶ میدان کتاب- خیابان سرو غربی-خیابان آسمانها- کوچه آسمان ۲ شرقی- پلاک ۶۸ پایگاه شماره ۱ فرحزاد ۳۷
۲۲۱۲۷۷۴۰ یادگار امام – ایثارگران شمالی – خیابان امام زاده – بعد از پارک گلپاد- درمانگاه منان پایگاه شماره ۲ فرحزاد ۳۸
۸۸۵۶۹۰۵۳ سعادت آباد – علامه جنوبی-خیابان ۲۴ شرقی-سرای محله دریا-طبقه ۳ پایگاه شماره ۱ سعادت آباد ۳۹
۴۴۲۳۰۵۶۰ مرزداران-خیابان ناهید-شاهین شرقی-پلاک۲ پایگاه شماره ۱ صادقیه شمالی ۴۰
۴۴۴۲۷۴۱۹ اشرفی اصفهانی – بالاتر از میدان پونک-خیابان ۹ پایگاه شماره ۱ شهرک سجاد ۴۱
۸۸۲۴۸۴۴۵ مرزداران-خیابان اطاعتی جنوبی-کوچه مهدی اول-پلاک ۲۱۵-واحد۲ پایگاه شماره ۱ شهرک ژاندارمری ۴۲
۶۶۹۰۶۸۶۴ ستارخان- شهر آرا- نبش خیابان ۱۳- خیابان شهر آرا-پلاک ۱۴۵- طبقه اول پایگاه شماره ۱ تهران ویلا ۴۴
۴۴۲۲۱۰۸۴ ستارخان رو به روی برق آلستوم-کوچه فیاض-پلاک ۶۴ پایگاه شماره ۲ تهران ویلا ۴۵
۸۸۲۳۱۹۰۴ شهرآرا-ضلع شمالی پارک شهر آرا -خیابان ساختمان سرای محله طبقه همکف  پایگاه شماره ۱ دکتر ناصرنیا ۴۶
۸۸۹۹۵۰۷۳ بلوارکشاورز-خیابان حجاب-خیابان شهدای سازمان آب-روبه روی سازمان آب مرکز  خدمات جامع  سلامت فاضل ۴۷ منطقه شش شهرداری
۸۸۷۱۹۲۴۷ میدان جهان آرا-خیابان ابن سینا-خیابان ۲۳- وفاکیش توحیدی-پلاک۴-طبقه همکف مرک خدمات جامع  سلامت مسجد سادات ۴۸
۸۸۷۱۹۰۰۳ خیابان شهید بهشتی-خیابان خالد اسلامبولی(وزرا)-رو به روی سینما آزادی-پلاک۱۶ مرکز خدمات جامع سلامت مقیمیان ۴۹
۸۸۹۲۵۷۵۵ میدان فردوسی- خیابان نجات الهی- نرسیده به خیابان سمیه-بالای آژانس هواپیمایی پرسپولیس-پلاک ۷۲ مرکز خدمات جامع سلامت وصال ۵۰
۸۸۰۲۶۷۸۸ اتوبان حکیم شرق-خروجی شیخ بهایی کارگرشمالی-بلوارآزادگان-بین ۲۵ ۲۶ غربی مرکز  خدمات جامع  سلامت بنیاد مهاجرین ۵۱
۶۶۹۱۳۱۹۰ میدان انقلاب-خیابان آزادی-نبش ولیعصر-ساختمان پزشکان تمجیدی پایگاه شماره ۲ فاضل ۵۲
۶۶۹۰۰۵۰۱ خیابان جمالزاده شمالی-بین فرصت ونصرت-روبه روی خیابان شهید طوسی-پلاک۲۴۱-طبقه ۱ شمالی پایگاه شماره ۳ فاضل

 

Related posts