آدرس بیمارستانها، مراکز و پایگاه های بهداشتی – درمانی سطح شهر ایلام

 

 

آدرس بیمارستانها، مراکز و پایگاه های بهداشتی – درمانی سطح شهر ایلام

ردیف مراکز بهداشتی – درمانی آدرس شماره
۱ بیمارستان امام خمینی (ره) ابتدای خیابان آیت اله حیدری
۲ بیمارستان شهید مصطفی خمینی (ره) میدان کشوری ، تپه شاهد(خیابان غلامرضا ارکوازی)
۳ بیمارستان آیت اله طالقانی (ره) بلوار شهید بهشتی
۴ مرکز بهداشت استان میدان شهید کشوری ابتدای بلوار آزادی
۴ مرکز بهداشت شهرستان خیابان خرمشهر، پایین تر از پنج راه جهاد
۵ مرکز شماره ۱ خ آیت اله حیدری، روبه روی اورژانس بیمارستان امام، ک شهید علی اشرف نعمتی
۶ مرکز شماره ۲ سعدی شمالی بالاتر از آزمایشگاه استان نبش میدان خیام
۷ مرکز شماره ۳ چهار راه رسالت، خیابان شهید کرم همتی،اولین کوچه سمت چپ
۸ مرکز شماره ۴ بلوار شمالی امام خمینی(ره)  جنب دادگاه انقلاب
۹ مرکز شماره ۵ چهار راه عبدالهی ، خیابان ابن سینا ،کوچه شهید موسوی
۱۰ مرکز شماره ۶ پایین تر از بیمارستان شهید مصطفی خمینی (ره)
۱۱ مرکز شماره ۷ بلوار جمهوری خیابان بعثت
۱۲ مرکز شماره ۸ انتهای بلوار هجرت، جنب کلانتری ۱۲
۱۳ مرکز شماره ۹ خیابان ۲۴ متری ،کوچه شهید عبدالهی پور ، روبه روی دبستان فاطمیه
۱۴ مرکز شماره ۱۰ میدان میلاد، پایین تر از کلینیک تامین اجتماعی، انهتای ک مدرس ۳
۱۵ مرکز شماره ۱۱ چالیمار ،روبه روی پارک بانوان
۱۶ پایگاه شماره ۱ بلوار آزادی ،خیابان آزادی ، آزادی ۷، جنب بیمه دانا
۱۷ پایگاه شماره ۲ خیابان استقلال ،روبه روی مدیریت وبرنامه ریزی ،جنب پارک
۱۸ پایگاه شماره ۳ پایین تر از چهارراه پیام نور، بلوار تعمیرکاری، جنب بانک تجارت
۱۹ پایگاه پیچ عاشوری میدان دادگستری، به سمت مصلی، انتهای کوچه جوان
۲۰ پایگاه مهرآباد محله بانبرز، ۱۵ خرداد، خ محمد رضایی

 

Related posts