روشهای منفی کاهش رفتار|مجهزترین توانبخشی حاجی‌آباد

روشهای منفی کاهش رفتار|مجهزترین توانبخشی حاجی‌آباد

  1. خاموشی

خاموشی فرایندی است که به موجب آن میزان وقوع یک پاسخ در نتیجه عدم تقویت کاهش می یابد.

  1. محروم کردن

محروم کردن روشی است که به موجب آن دانش آموزان در صورت سوء رفتار از دریافت تقویت محروم می شوند.

  1. ۳. جریمه کردن

روش جریمه کردن یعنی کم کردن مقداری از تقویت کننده هایی که فرد قبلا بدست آورده، بخاطر رفتار نامطلوبی که انجام داده است.

  1. جبران کردن

در روش جبران کردن یا روش جبرانی، وقتی که فرد مرتکب عمل خلافی می شود از او می خواهند تا برای جبران عمل خلاف خود به اصلاح آن بپردازد.

  1. تنبیه

خشن ترین و نامطلوب ترین روش تغییر رفتار تنبیه است؛ به همین دلیل آنرا بعنوان آخرین روش از روشهای منفی کاهش رفتار معرفی می کنیم. تنبیه این گونه تعریف می شود که ارائه یک محرک آزارنده بعد از یک رفتار نامطلوب به منظور کاهش دادن آن رفتار را تنبیه می گویند.

Related posts