دعوت به همکاری

ارزیابی و مشاوره رایگان اختلالات گفتاری – توانبخشی

روزهای شنبه و دوشنبه ایام غیر تعطیل بین ساعت ۱۹ الی ۲۰

مرکزتوانبخشی گفتار توان گستر به آدرس:

کرج، رجایی شهر، بلوار انقلاب، بین ۱۳ و ۱۴ نبش میدان اتحاد، ساختمان آراد، طبقه دوم

شماره تماس

۰۹۱۲۱۶۲۳۴۶۳

۰۲۶۳۴۴۰۵۸۳۰

۰۲۶۳۴۴۴۷۰۷۱

۰۲۶۳۴۴۴۷۰۷۵

۰۲۶۳۴۴۷۱۷۹۵

دعوت به همکاری

دعوت به مشارکت

دعوت به کار برای کاردرمانگر

دعوت به کار برای کاردرمانگر تازه فارغ التحصیل

کاردرمانگر متبحر در امر درمان سکته مغزی

کاردرمانگر متبحر در امر درمان ضربه مغزی

کاردرمانگر متبحر در امر درمان مولیتپل اسکلروزیس

کاردرمانگر متبحر در امر درمان بیماران ضایعات نخاعی

کاردرمانگر متبحر در امر درمان فلج مغزی کودکان

کاردرمانگر متبحر در امر درمان پارکینسون

کاردرمانگر متبحر در امر درمان بیماریهای ارتوپدیک

کاردرمانگر متبحر در امر درمان پارگی تاندون عضلات

کاردرمانگر متبحر در امر درمان پارگی تاندون عضلات و رباطهای مفصلی

کاردرمانگر متبحر در امر درمان اسکیزوفرنی

کاردرمانگر متبحر در امر درمان افراد نوروتیک

کاردرمانگر متبحر در امر درمان اختلالات ذهنی نظیر کودکان بیش فعال و کم توجه

کاردرمانگر متبحر در امر درمان اوتیسم

کاردرمانگر متبحر در امر درمان اختلالات یادگیری کودکان

کاردرمانگر متبحر در امر درمان عقب ماندگی ذهنی

کاردرمانگر متبحر در امر درمان و توانمند سازی عصبی نوزادان نارس

بیماری های مرتبط با حوزه ی سالمندی نظیر آلزایمر و دمانس

 

 

  بهترین کاردرمانی  در فردیس |  فردیس خیابان شهدای فردیس

   بهترین کاردرمانی  در فردیس |  فردیس فلکه چهارم آزادگان

   بهترین کاردرمانی  در فردیس |  فردیس فلکه چهارم آزادگان فرعی بهاران

   بهترین کاردرمانی  در فردیس |  فردیس فلکه چهارم آزادگان فرعی رجایی

   بهترین کاردرمانی  در فردیس |  فردیس فلکه چهارم آزادگان فرعی کلانتری

   بهترین کاردرمانی  در فردیس |  فردیس فلکه چهارم آزادگان فرعی گلستان ۳

   بهترین کاردرمانی  در فردیس |  فردیس فلکه چهارم آزادگان فرعی داغی

   بهترین کاردرمانی  در فردیس |  فردیس فلکه چهارم آزادگان فرعی شقایق

   بهترین کاردرمانی  در فردیس |  فردیس فلکه چهارم آزادگان فرعی صدوقی

   بهترین کاردرمانی  در فردیس |  فردیس فلکه چهارم آزادگان فرعی پیروزی

   بهترین کاردرمانی  در فردیس |  فردیس فلکه چهارم آزادگان فرعی امام خمینی

   بهترین کاردرمانی  در فردیس |  فردیس فلکه چهارم آزادگان فرعی یاس

   بهترین کاردرمانی  در فردیس |  فردیس فلکه چهارم آزادگان فرعی بنفشه

   بهترین کاردرمانی  در فردیس |  فردیس فلکه چهارم آزادگان فرعی ۱۰ متری اول

   بهترین کاردرمانی  در فردیس |  فردیس فلکه چهارم آزادگان فرعی جلیلی

   بهترین کاردرمانی  در فردیس |  فردیس فلکه چهارم آزادگان فرعی ۲۱

   بهترین کاردرمانی  در فردیس |  فردیس فلکه چهارم آزادگان فرعی۴۹

   بهترین کاردرمانی  در فردیس |  فردیس فلکه چهارم آزادگان فرعی ۵۱

   بهترین کاردرمانی  در فردیس |  فردیس فلکه چهارم آزادگان فرعی۵۳

   بهترین کاردرمانی  در فردیس |  فردیس فلکه چهارم آزادگان فرعی۴۷

   بهترین کاردرمانی  در فردیس |  فردیس فلکه چهارم آزادگان فرعی ابوریحان

   بهترین کاردرمانی  در فردیس |  فردیس فلکه چهارم آزادگان فرعی ابومسلم

   بهترین کاردرمانی  در فردیس |  فردیس فلکه چهارم آزادگان فرعی حقیقی

   بهترین کاردرمانی  در فردیس |  فردیس فلکه چهارم آزادگان فرعی کیوان

   بهترین کاردرمانی  در فردیس |  فردیس فلکه چهارم آزادگان فرعی اسلامی

   بهترین کاردرمانی  در فردیس |  فردیس فلکه چهارم آزادگان فرعی احمدی نسب ۳۲

   بهترین کاردرمانی  در فردیس |  فردیس فلکه چهارم آزادگان فرعی نوش آبادی ۳۶

   بهترین کاردرمانی  در فردیس |  فردیس فلکه چهارم آزادگان فرعی ۳۷

   بهترین کاردرمانی  در فردیس |  فردیس فلکه سوم استقلال فرعی برومند

   بهترین کاردرمانی  در فردیس |  فردیس فلکه سوم استقلال فرعی شهرداری

   بهترین کاردرمانی  در فردیس |  فردیس فلکه سوم استقلال فرعی فرعی ۳۷

   بهترین کاردرمانی  در فردیس |  فردیس فلکه سوم استقلال فرعی۴۱

   بهترین کاردرمانی  در فردیس |  فردیس فلکه سوم استقلال فرعی۴۳

   بهترین کاردرمانی  در فردیس |  فردیس فلکه سوم استقلال فرعی وحیدی

   بهترین کاردرمانی  در فردیس |  فردیس فلکه سوم استقلال فرعی پرچمی

   بهترین کاردرمانی  در فردیس |  فردیس فلکه سوم استقلال فرعی میرزاخانی

   بهترین کاردرمانی  در فردیس |  فردیس فلکه سوم استقلال فرعی خیردوست

   بهترین کاردرمانی  در فردیس |  فردیس فلکه سوم استقلال فرعی حسینیه

   بهترین کاردرمانی  در فردیس |  فردیس فلکه سوم استقلال فرعی ۳۸

   بهترین کاردرمانی  در فردیس |  فردیس فلکه سوم استقلال فرعی ۱۲

   بهترین کاردرمانی  در فردیس |  فردیس فلکه سوم استقلال فرعی چمران

   بهترین کاردرمانی  در فردیس |  فردیس فلکه سوم استقلال فرعی بهشت

   بهترین کاردرمانی  در فردیس |  فردیس فلکه سوم استقلال فرعی گلها

   بهترین کاردرمانی  در فردیس |  فردیس فلکه سوم استقلال فرعی کرمی

   بهترین کاردرمانی  در فردیس |  فردیس فلکه سوم استقلال فرعی ششم غربی

   بهترین کاردرمانی  در فردیس |  فردیس فلکه سوم استقلال فرعی پنجم غربی

   بهترین کاردرمانی  در فردیس |  فردیس فلکه سوم استقلال فرعی پرهام

   بهترین کاردرمانی  در فردیس |  فردیس فلکه سوم استقلال فرعی توحید

   بهترین کاردرمانی  در فردیس |  فردیس فلکه سوم استقلال فرعی ۲۲

   بهترین کاردرمانی  در فردیس |  فردیس فلکه سوم استقلال فرعی۲۶

   بهترین کاردرمانی  در فردیس |  فردیس فلکه سوم استقلال فرعی۲۸

   بهترین کاردرمانی  در فردیس |  فردیس فلکه سوم استقلال فرعی گلستان

   بهترین کاردرمانی  در فردیس |  فردیس فلکه سوم استقلال فرعی۳۳

   بهترین کاردرمانی  در فردیس |  فردیس فلکه سوم استقلال فرعی۳۰

   بهترین کاردرمانی  در فردیس |  فردیس فلکه سوم استقلال فرعی۲۹

   بهترین کاردرمانی  در فردیس |  فردیس فلکه سوم استقلال فرعی۲۷

   بهترین کاردرمانی  در فردیس |  فردیس فلکه سوم استقلال فرعی۲۳

   بهترین کاردرمانی  در فردیس |  فردیس فلکه سوم استقلال فرعی۲۱

   بهترین کاردرمانی  در فردیس |  فردیس فلکه سوم استقلال فرعی حافظ

   بهترین کاردرمانی  در فردیس |  فردیس فلکه سوم استقلال فرعی۱

   بهترین کاردرمانی  در فردیس |  فردیس فلکه سوم استقلال فرعی۳

   بهترین کاردرمانی  در فردیس |  فردیس فلکه سوم استقلال فرعی۵

   بهترین کاردرمانی  در فردیس |  فردیس فلکه سوم استقلال فرعی مدرس

   بهترین کاردرمانی  در فردیس |  فردیس فلکه سوم استقلال فرعی فضای سبز

   بهترین کاردرمانی  در فردیس |  فردیس فلکه سوم استقلال فرعی حیدری

   بهترین کاردرمانی  در فردیس |  فردیس خیابان اصلی کانال آب غربی

   بهترین کاردرمانی  در فردیس |  فردیس خیابان اصلی امام خمینی

   بهترین کاردرمانی  در فردیس |  فردیس خیابان اصلی امام خمینی فرعی نسترن

   بهترین کاردرمانی  در فردیس |  فردیس خیابان اصلی امام خمینی فرعی  فرشته

   بهترین کاردرمانی  در فردیس |  فردیس خیابان اصلی امام خمینی فرعی  پانزدهم غربی

   بهترین کاردرمانی  در فردیس |  فردیس خیابان اصلی امام خمینی فرعی بعثت

   بهترین کاردرمانی  در فردیس |  فردیس خیابان اصلی امام خمینی فرعی طباطبایی

   بهترین کاردرمانی  در فردیس |  فردیس خیابان اصلی امام خمینی فرعی آتش نشانی

   بهترین کاردرمانی  در فردیس |  فردیس خیابان اصلی امام خمینی فرعی طلوع

   بهترین کاردرمانی  در فردیس |  فردیس خیابان اصلی امام خمینی فرعی  خیام

   بهترین کاردرمانی  در فردیس |  فردیس خیابان اصلی امام خمینی فرعی  نسترن

   بهترین کاردرمانی  در فردیس |  فردیس خیابان اصلی امام خمینی فرعی لاله اول

   بهترین کاردرمانی  در فردیس |  فردیس خیابان اصلی امام خمینی فرعی  ۲۰ متری قریشی

   بهترین کاردرمانی  در فردیس |  فردیس خیابان اصلی امام خمینی فرعی  ۲۰ قدیمی

   بهترین کاردرمانی  در فردیس |  فردیس خیابان اصلی امام خمینی فرعی  دهکده

   بهترین کاردرمانی  در فردیس |  فردیس خیابان اصلی امام خمینی فرعی  چهاردهم

   بهترین کاردرمانی  در فردیس |  فردیس خیابان اصلی امام خمینی فرعی  دوازدهم

   بهترین کاردرمانی  در فردیس |  فردیس خیابان اصلی امام خمینی فرعی  دهم

   بهترین کاردرمانی  در فردیس |  فردیس خیابان اصلی امام خمینی فرعی نیلوفر

   بهترین کاردرمانی  در فردیس |  فردیس خیابان اصلی امام خمینی فرعی یاسمن

   بهترین کاردرمانی  در فردیس |  فردیس خیابان اصلی امام خمینی فرعی  هشتم

   بهترین کاردرمانی  در فردیس |  فردیس خیابان اصلی امام خمینی فرعی ششم

   بهترین کاردرمانی  در فردیس |  فردیس خیابان اصلی امام خمینی فرعی پنجم

   بهترین کاردرمانی  در فردیس |  فردیس خیابان اصلی امام خمینی فرعی چهارم

   بهترین کاردرمانی  در فردیس |  فردیس خیابان اصلی امام خمینی فرعی سوم

   بهترین کاردرمانی  در فردیس |  فردیس خیابان اصلی امام خمینی فرعی دوم

   بهترین کاردرمانی  در فردیس |  فردیس خیابان اص لی امام خمینی فرعی  اول

   بهترین کاردرمانی  در فردیس |  فردیس خیابان اصلی امام خمینی فرعی مسلم ابن عقیل

   بهترین کاردرمانی  در فردیس |  فردیس خیابان اصلی امام خمینی فرعی ارغوان

   بهترین کاردرمانی  در فردیس |  فردیس خیابان اصلی امام خمینی فرعی نیلوفر

   بهترین کاردرمانی  در فردیس |  فردیس خیابان اصلی امام خمینی فرعی حافظ

   بهترین کاردرمانی  در فردیس |  فردیس خیابان اصلی امام خمینی فرعی سعادت

   بهترین کاردرمانی  در فردیس |  فردیس شهرک ناز

   بهترین کاردرمانی  در فردیس |  فردیس شهرک ناز فرعی دریانیه یک

   بهترین کاردرمانی  در فردیس |  فردیس شهرک ناز فرعی دریانیه دوم

   بهترین کاردرمانی  در فردیس |  فردیس شهرک ناز فرعی دریانیه سوم

   بهترین کاردرمانی  در فردیس |  فردیس شهرک ناز فرعی خرد

   بهترین کاردرمانی  در فردیس |  فردیس شهرک ناز فرعی زارع

   بهترین کاردرمانی  در فردیس |  فردیس شهرک ناز فرعی ارمغان۴

   بهترین کاردرمانی  در فردیس |  فردیس شهرک ناز فرعی گاز فرعی بیرقی

   بهترین کاردرمانی  در فردیس |  فردیس شهرک ناز  فرعی گلنواز

   بهترین کاردرمانی  در فردیس |  فردیس شهرک ناز  فرعی ششم

   بهترین کاردرمانی  در فردیس |  فردیس شهرک ناز  فرعی دهم

   بهترین کاردرمانی  در فردیس |  فردیس شهرک ناز  فرعی بازارچه

   بهترین کاردرمانی  در فردیس |  فردیس شهرک ناز  فرعی پنجم

   بهترین کاردرمانی  در فردیس |  فردیس شهرک ناز  فرعی چهارم

   بهترین کاردرمانی  در فردیس |  فردیس شهرک ناز  فرعی سوم

   بهترین کاردرمانی  در فردیس |  فردیس شهرک ناز  فرعی  هفتم

   بهترین کاردرمانی  در فردیس |  فردیس شهرک ناز  فرعی نهم

   بهترین کاردرمانی  در فردیس |  فردیس فلکه دوم ۱۷ شهریور فرعی میلاد

   بهترین کاردرمانی  در فردیس |  فردیس فلکه دوم ۱۷ شهریور فرعی ‌کالسکه

   بهترین کاردرمانی  در فردیس |  فردیس فلکه دوم ۱۷ شهریور فرعی بنی هاشم ۵۵

   بهترین کاردرمانی  در فردیس |  فردیس فلکه دوم ۱۷ شهریور فرعی آل یاسین

   بهترین کاردرمانی  در فردیس |  فردیس فلکه دوم ۱۷ شهریور فرعی شقایق

   بهترین کاردرمانی  در فردیس |  فردیس فلکه دوم ۱۷ شهریور فرعی علیپور

   بهترین کاردرمانی  در فردیس |  فردیس فلکه دوم ۱۷ شهریور فرعی به آفرین

   بهترین کاردرمانی  در فردیس |  فردیس فلکه دوم ۱۷ شهریور فرعی قریانلو

   بهترین کاردرمانی  در فردیس |  فردیس فلکه دوم ۱۷ شهریور فرعی شورگشتی ۱۰

   بهترین کاردرمانی  در فردیس |  فردیس فلکه دوم ۱۷ شهریور فرعی طبرستان ۱۲

   بهترین کاردرمانی  در فردیس |  فردیس فلکه دوم ۱۷ شهریور فرعی اکبری ۸

   بهترین کاردرمانی  در فردیس |  فردیس فلکه دوم ۱۷ شهریور فرعی انقلاب

   بهترین کاردرمانی  در فردیس |  فردیس فلکه دوم ۱۷ شهریور فرعی دیو کلوچ

   بهترین کاردرمانی  در فردیس |  فردیس فلکه دوم ۱۷ شهریور فرعی امیدی

   بهترین کاردرمانی  در فردیس |  فردیس فلکه دوم ۱۷ شهریور فرعی داوری

   بهترین کاردرمانی  در فردیس |  فردیس فلکه دوم ۱۷ شهریور فرعی یاس

   بهترین کاردرمانی  در فردیس |  فردیس فلکه دوم ۱۷ شهریور فرعی شهبازی ۱۱

   بهترین کاردرمانی  در فردیس |  فردیس فلکه دوم ۱۷ شهریور فرعی ۱۳

   بهترین کاردرمانی  در فردیس |  فردیس فلکه دوم ۱۷ شهریور فرعی۱۵

   بهترین کاردرمانی  در فردیس |  فردیس فلکه دوم ۱۷ شهریور فرعی پاشازاده ۹

   بهترین کاردرمانی  در فردیس |  فردیس فلکه دوم ۱۷ شهریور فرعی ولیعصر

   بهترین کاردرمانی  در فردیس |  فردیس فلکه دوم ۱۷ شهریور فرعی ذکایی

   بهترین کاردرمانی  در فردیس |  فردیس فلکه دوم ۱۷ شهریور فرعی آق قرلو

   بهترین کاردرمانی  در فردیس |  فردیس فلکه دوم ۱۷ شهریور فرعی مزروعی

   بهترین کاردرمانی  در فردیس |  فردیس فلکه دوم ۱۷ شهریور فرعی تقی پور

   بهترین کاردرمانی  در فردیس |  فردیس فلکه دوم ۱۷ شهریور فرعی بوستان ۱۰

   بهترین کاردرمانی  در فردیس |  فردیس فلکه دوم ۱۷ شهریور فرعی سعدی

   بهترین کاردرمانی  در فردیس |  فردیس فلکه دوم ۱۷ شهریور فرعی بهارلو

   بهترین کاردرمانی  در فردیس |  فردیس فلکه دوم ۱۷ شهریور فرعی گودرزی

   بهترین کاردرمانی  در فردیس |  فردیس فلکه دوم ۱۷ شهریور فرعی بوعلی سینا

   بهترین کاردرمانی  در فردیس |  فردیس فلکه دوم ۱۷ شهریور فرعی شقایق

   بهترین کاردرمانی  در فردیس |  فردیس فلکه دوم ۱۷ شهریور فرعی سرحدی

   بهترین کاردرمانی  در فردیس |  فردیس فلکه دوم ۱۷ شهریور فرعی غزل

   بهترین کاردرمانی  در فردیس |  فردیس فلکه دوم ۱۷ شهریور فرعی گلستان ۷

   بهترین کاردرمانی  در فردیس |  فردیس فلکه دوم ۱۷ شهریور فرعی گلستان ۶

   بهترین کاردرمانی  در فردیس |  فردیس فلکه دوم ۱۷ شهریور فرعی حافظ شرقی

   بهترین کاردرمانی  در فردیس |  فردیس فلکه دوم ۱۷ شهریور فرعی گلستان ۴

   بهترین کاردرمانی  در فردیس |  فردیس فلکه دوم ۱۷ شهریور فرعی سعدی شیرازی

   بهترین کاردرمانی  در فردیس |  فردیس فلکه دوم ۱۷ شهریور فرعی گلستان ۳

   بهترین کاردرمانی  در فردیس |  فردیس فلکه دوم ۱۷ شهریور فرعی حافظ غربی

   بهترین کاردرمانی  در فردیس |  فردیس فلکه دوم ۱۷ شهریور فرعی پردیس

   بهترین کاردرمانی  در فردیس |  فردیس فلکه دوم ۱۷ شهریور فرعی وحدت

   بهترین کاردرمانی  در فردیس |  فردیس فلکه دوم ۱۷ شهریور فرعی یاس ۱

   بهترین کاردرمانی  در فردیس |  فردیس فلکه دوم ۱۷ شهریور فرعی یاس ۲

   بهترین کاردرمانی  در فردیس |  فردیس فلکه دوم ۱۷ شهریور فرعی تابان

   بهترین کاردرمانی  در فردیس |  فردیس فلکه دوم ۱۷ شهریور فرعی اردیبهشت

   بهترین کاردرمانی  در فردیس |  فردیس فلکه دوم ۱۷ شهریور فرعی احمدی

   بهترین کاردرمانی  در فردیس |  فردیس فلکه دوم ۱۷ شهریور اصلی حافظیه

   بهترین کاردرمانی  در فردیس |  فردیس فلکه دوم ۱۷ شهریور اصلی ثابتی

   بهترین کاردرمانی  در فردیس |  فردیس فلکه دوم ۱۷ شهریور اصلی داوری

   بهترین کاردرمانی  در فردیس |  فردیس فلکه دوم ۱۷ شهریور فرعی یاس

   بهترین کاردرمانی  در فردیس |  فردیس فلکه دوم ۱۷ شهریور فرعی ۴۸ دستگاه

   بهترین کاردرمانی  در فردیس |  فردیس فلکه دوم ۱۷ شهریور فرعی حسینی

   بهترین کاردرمانی  در فردیس |  فردیس فلکه دوم ۱۷ شهریور فرعی گلستان ۱

   بهترین کاردرمانی  در فردیس |  فردیس فلکه دوم ۱۷ شهریور فرعی گلستان  ۲

   بهترین کاردرمانی  در فردیس |  فردیس فلکه دوم ۱۷ شهریور فرعی گلستان ۳

   بهترین کاردرمانی  در فردیس |  فردیس فلکه دوم ۱۷ شهریور فرعی ۱۲ متری اول

   بهترین کاردرمانی  در فردیس |  فردیس خیابان طالقانی فرعی ۹ متری انقلاب

   بهترین کاردرمانی  در فردیس |  فردیس خیابان طالقانی فرعی لاله

   بهترین کاردرمانی  در فردیس |  فردیس خیابان طالقانی فرعی منصوری

   بهترین کاردرمانی  در فردیس |  فردیس خیابان طالقانی فرعی حسینیه

   بهترین کاردرمانی  در فردیس |  فردیس خیابان طالقانی فرعی گلستان ۴۲

   بهترین کاردرمانی  در فردیس |  فردیس خیابان طالقانی فرعی گلستان ۴۴

   بهترین کاردرمانی  در فردیس |  فردیس خیابان طالقانی فرعی گلستان ۴۶

   بهترین کاردرمانی  در فردیس |  فردیس خیابان طالقانی فرعی گلستان ۴۸

   بهترین کاردرمانی  در فردیس |  فردیس خیابان طالقانی فرعی گلستان ۵۰

   بهترین کاردرمانی  در فردیس |  فردیس خیابان طالقانی فرعی گلستان ۵۲

   بهترین کاردرمانی  در فردیس |  فردیس خیابان طالقانی فرعی گلبرگ

   بهترین کاردرمانی  در فردیس |  فردیس خیابان طالقانی فرعی زمانی

   بهترین کاردرمانی  در فردیس |  فردیس خیابان طالقانی فرعی اسکندری

   بهترین کاردرمانی  در فردیس |  فردیس خیابان سعدی فرعی گلها

   بهترین کاردرمانی  در فردیس |  فردیس خیابان سعدی فرعی  طالقانی

   بهترین کاردرمانی  در فردیس |  فردیس خیابان سعدی فرعی بهار

   بهترین کاردرمانی  در فردیس |  فردیس خیابان سعدی فرعی غلامی

   بهترین کاردرمانی  در فردیس |  فردیس خیابان سعدی فرعی  صاحب الزمان

   بهترین کاردرمانی  در فردیس |  فردیس خیابان سعدی فرعی گلستان ۱

   بهترین کاردرمانی  در فردیس |  فردیس خیابان سعدی فرعی  گلستان۴

   بهترین کاردرمانی  در فردیس |  فردیس خیابان سعدی فرعی گلستان ۶

   بهترین کاردرمانی  در فردیس |  فردیس خیابان سعدی فرعی  گلستان ۹

   بهترین کاردرمانی  در فردیس |  فردیس خیابان سعدی فرعی  بهشتی

   بهترین کاردرمانی  در فردیس |  فردیس خیابان سعدی فرعی  گلستان ۱۵

   بهترین کاردرمانی  در فردیس |  فردیس خیابان سعدی فرعی  ولایت

   بهترین کاردرمانی  در فردیس |  فردیس خیابان سعدی فرعی المهدی

   بهترین کاردرمانی  در فردیس |  فردیس خیابان سعدی فرعی گودرزی

   بهترین کاردرمانی  در فردیس |  فردیس خیابان سعدی فرعی  مسجدالنبی

   بهترین کاردرمانی  در فردیس |  فردیس خیابان سعدی فرعی جامی

   بهترین کاردرمانی  در فردیس |  فردیس خیابان سعدی فرعی  لطفی

   بهترین کاردرمانی  در فردیس |  فردیس خیابان سعدی فرعی امید

   بهترین کاردرمانی  در فردیس |  فردیس خیابان سعدی فرعی نسترن

   بهترین کاردرمانی  در فردیس |  فردیس خیابان سعدی فرعی  ۱۲ متری سعید

   بهترین کاردرمانی  در فردیس |  فردیس خیابان سعدی فرعی  تکیه

   بهترین کاردرمانی  در فردیس |  فردیس سفیددشت فرعی فرگاز

    بهترین کاردرمانی  در فردیس |  فردیس سفیددشت فرعی هند۱

   بهترین کاردرمانی  در فردیس |  فردیس سفیددشت فرعی هند۳

   بهترین کاردرمانی  در فردیس |  فردیس سفیددشت فرعی هند۴

   بهترین کاردرمانی  در فردیس |  فردیس سفیددشت فرعی هند۵

   بهترین کاردرمانی  در فردیس |  فردیس سفیددشت فرعی یاسمن شرقی

   بهترین کاردرمانی  در فردیس |  فردیس سفیددشت فرعی بنفشه شرقی

   بهترین کاردرمانی  در فردیس |  فردیس سفیددشت فرعی لاله شرقی

   بهترین کاردرمانی  در فردیس |  فردیس سفیددشت فرعی نسترن شرقی

   بهترین کاردرمانی  در فردیس |  فردیس سفیددشت فرعی سپیددشت

   بهترین کاردرمانی  در فردیس |  فردیس سفیددشت فرعی ابر و مهتاب

   بهترین کاردرمانی  در فردیس |  فردیس سفیددشت فرعی یاسمن

   بهترین کاردرمانی  در فردیس |  فردیس سفیددشت فرعی بنفشه

   بهترین کاردرمانی  در فردیس |  فردیس سفیددشت فرعی لاله غربی

   بهترین کاردرمانی  در فردیس |  فردیس سفیددشت فرعی نسترن غربی

   بهترین کاردرمانی  در فردیس |  فردیس سفیددشت فرعی شیراز

   بهترین کاردرمانی  در فردیس |  فردیس سفیددشت فرعی افشین

   بهترین کاردرمانی  در فردیس |  فردیس سفیددشت خیابان سپیدار

   بهترین کاردرمانی  در فردیس |  فردیس سفیددشت خیابان سپیدار فرعی یاس

 دعوت به همکاری روانشناس کودکان سندرم   در کرج | فردیس فلکه دوم ۱۷ شهریور فرعی حافظ شرقی

 دعوت به همکاری روانشناس کودکان سندرم   در کرج | فردیس فلکه دوم ۱۷ شهریور فرعی گلستان ۴

 دعوت به همکاری روانشناس کودکان سندرم   در کرج | فردیس فلکه دوم ۱۷ شهریور فرعی سعدی شیرازی

 دعوت به همکاری روانشناس کودکان سندرم   در کرج | فردیس فلکه دوم ۱۷ شهریور فرعی گلستان ۳

 دعوت به همکاری روانشناس کودکان سندرم   در کرج | فردیس فلکه دوم ۱۷ شهریور فرعی حافظ غربی

 دعوت به همکاری روانشناس کودکان سندرم   در کرج | فردیس فلکه دوم ۱۷ شهریور فرعی پردیس

 دعوت به همکاری روانشناس کودکان سندرم   در کرج | فردیس فلکه دوم ۱۷ شهریور فرعی وحدت

 دعوت به همکاری روانشناس کودکان سندرم   در کرج | فردیس فلکه دوم ۱۷ شهریور فرعی یاس ۱

 دعوت به همکاری روانشناس کودکان سندرم   در کرج | فردیس فلکه دوم ۱۷ شهریور فرعی یاس ۲

 دعوت به همکاری روانشناس کودکان سندرم   در کرج | فردیس فلکه دوم ۱۷ شهریور فرعی تابان

 دعوت به همکاری روانشناس کودکان سندرم   در کرج | فردیس فلکه دوم ۱۷ شهریور فرعی اردیبهشت

 دعوت به همکاری روانشناس کودکان سندرم   در کرج | فردیس فلکه دوم ۱۷ شهریور فرعی احمدی

 دعوت به همکاری روانشناس کودکان سندرم   در کرج | فردیس فلکه دوم ۱۷ شهریور اصلی حافظیه

 دعوت به همکاری روانشناس کودکان سندرم   در کرج | فردیس فلکه دوم ۱۷ شهریور اصلی ثابتی

 دعوت به همکاری روانشناس کودکان سندرم   در کرج | فردیس فلکه دوم ۱۷ شهریور اصلی داوری

 دعوت به همکاری روانشناس کودکان سندرم   در کرج | فردیس فلکه دوم ۱۷ شهریور فرعی یاس

 دعوت به همکاری روانشناس کودکان سندرم   در کرج | فردیس فلکه دوم ۱۷ شهریور فرعی ۴۸ دستگاه

 دعوت به همکاری روانشناس کودکان سندرم   در کرج | فردیس فلکه دوم ۱۷ شهریور فرعی حسینی

 دعوت به همکاری روانشناس کودکان سندرم   در کرج | فردیس فلکه دوم ۱۷ شهریور فرعی گلستان ۱

 دعوت به همکاری روانشناس کودکان سندرم   در کرج | فردیس فلکه دوم ۱۷ شهریور فرعی گلستان  ۲

 دعوت به همکاری روانشناس کودکان سندرم   در کرج | فردیس فلکه دوم ۱۷ شهریور فرعی گلستان ۳

 دعوت به همکاری روانشناس کودکان سندرم   در کرج | فردیس فلکه دوم ۱۷ شهریور فرعی ۱۲ متری اول

 دعوت به همکاری روانشناس کودکان سندرم   در کرج | فردیس خیابان طالقانی فرعی ۹ متری انقلاب

 دعوت به همکاری روانشناس کودکان سندرم   در کرج | فردیس خیابان طالقانی فرعی لاله

 دعوت به همکاری روانشناس کودکان سندرم   در کرج | فردیس خیابان طالقانی فرعی منصوری

 دعوت به همکاری روانشناس کودکان سندرم   در کرج | فردیس خیابان طالقانی فرعی حسینیه